Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Vợ Và Con Của Ô-Sê

Ngày 16 – Vợ Và Con Của Ô-Sê

by SU Việt Nam
30 đọc

Bằng cách ra lệnh cho Ô-sê cưới một người đàn bà ngoại tình, Đức Chúa Trời đã báo trước về tương lai đen tối của Y-sơ-ra-ên, một dân tộc chìm ngập trong sự thờ lạy thần tượng. Tuy vậy, cùng lúc đó Đức Chúa Trời cũng bày tỏ rằng sẽ có sự phục hồi trong tương lai.

Ô-sê 1:1-11

1 Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, dưới thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia của Giu-đa, và vua Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, của Y-sơ-ra-ên. 2 Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán với Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo ông: “Hãy đi cưới một người đàn bà ngoại tình và sinh con cái ngoại tình, vì đất nước nầy phạm tội ngoại tình khi lìa bỏ Đức Giê-hô-va.” 3 Vậy, Ô-sê cưới Gô-me, con gái của Đíp-la-im. Bà mang thai và sinh cho ông một người con trai. 4 Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ trừng phạt nhà Giê-hu về tội đổ máu tại Gít-rê-ên, và chấm dứt vương quốc của nhà Y-sơ-ra-ên. 5 Trong ngày đó Ta sẽ bẻ cung của Y-sơ-ra-ên trong thung lũng Gít-rê-ên.” 6 Nàng lại mang thai và sinh một người con gái. Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê: “Hãy đặt tên nó là Lô Ru-ha-ma, vì Ta không còn thương xót nhà Y-sơ-ra-ên, cũng không tha thứ cho chúng nữa. 7 Nhưng Ta sẽ thương xót nhà Giu-đa và sẽ giải cứu chúng, vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ không cần dùng đến cung tên, gươm đao hay chiến tranh, cũng không dùng ngựa hay kỵ binh mà giải cứu chúng.” 8 Sau khi cai sữa Lô Ru-ha-ma, Gô-me lại mang thai và sinh một con trai. 9 Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đặt tên nó là Lô Am-mi, vì các ngươi không còn là dân của Ta nữa và Ta cũng không còn là Đức Chúa Trời của các ngươi nữa.” 10 “Nhưng dân số Y-sơ-ra-ên sẽ đông như cát biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Tại chính nơi chúng nghe phán: ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ sẽ lại nghe: “Các ngươi là con Đức Chúa Trời hằng sống”.11 Dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên sẽ tụ họp lại và chọn cho mình một thủ lĩnh chung; chúng sẽ vươn lên từ đất nầy, vì đó là ngày trọng đại của Gít-rê-ên.” 

Suy ngẫm và hiểu

Qua cuộc hôn nhân bất thường và dường như là bi kịch của tiên tri Ô-sê với một người phụ nữ không chung thủy, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ tình trạng thuộc linh của Y-sơ-ra-ên, dân đã rời xa khỏi Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời ra lệnh cho Ô-sê cưới một người phụ nữ không trung thực, và Ô-sê đã vâng lời, cưới một người nữ tên là Gô-me. Con cái của họ là “Gít-rê-ên” (Đức Chúa Trời trồng), “Lô Ru-ha-ma” (không yêu mến Ta) và “Lô Am-mi” (không phải dân Ta), và tên của họ nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, Đức Chúa Trời không nói tiên tri chỉ về sự đoán phạt, nhưng cũng phán hứa rằng sau sự đoán phạt sẽ có sự phục hồi (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Vào một thời điểm, khi Y-sơ-ra-ên được thịnh vượng nhất, Đức Chúa Trời đã rao báo một sứ điệp của sự phán xét nghiêm khắc. Điều này là bởi vì lúc đó, Y-sơ-ra-ên phương Bắc đã phát triển và mạnh mẽ về chính trị và kinh tế trong một cách chưa từng thấy, nhưng sự thịnh vượng và sức mạnh đó đã che khuất khải tượng thuộc linh của dân sự và đất nước đã trở nên luông tuồng đáng hổ thẹn. Có nên chăng, thay vì tìm kiếm thêm chút nữa sự thịnh vượng, chúng ta nên ăn năn về sự luông tuồng của mình?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2 Để chuyển tải sứ điệp của Đức Chúa Trời thông qua đời sống của mình, Ô-sê đã phải từ bỏ niềm vui của một cuộc hôn nhân và đời sống gia đình trong sáng. Nếu những hoàn cảnh khắc nghiệt đến trên chúng ta một cách bất ngờ, liệu những hoàn cảnh đó có thể là phương tiện Đức Chúa Trời chuyển đến một sứ điệp thông qua chúng ta hay không?

Tham khảo   

1:3 mang nó. Đứa con đầu lòng, Gít-rê-ên, rõ ràng được nói là con của Ô-sê. Với những đứa con khác của Gô-me, bất cứ sự đề cập nào đến quyền làm cha của Ô-sê thì cũng không có một cách đáng ngờ (c.6, 8). Không giống như Gít-rê-ên, những đứa con đó được gọi là “con của bà ta” và “con của nghề làm điếm” (2:4; so sánh với 4:6; 5:7).

1:6 Cách dùng từ ở đây khác với c.3, trong đó nó không nói bà mang cho ông đứa con gái, điều này gợi ý rằng Ô-sê không phải là người cha, và cái tên Không Thương Xót, là sự phủ nhận việc làm cha của Ô-sê. Ô-sê không có tình cảm tự nhiên mà một người cha có cho các con của ông ấy, bởi vì một người cha bày tỏ lòng thương xót với các con của mình (so sánh với 2:4a; Thi Thiên 103:13, “lòng trắc ẩn”).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con chú ý đến sự cảnh báo của Ngài và quay trở lại với Ngài, vì Ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 11-13

Bình Luận:

You may also like