Home Tôi Viết Sự Ân Hận

Sự Ân Hận

by Thanh Tân
30 đọc

Con có tội Chúa ơi con có tội

Khi nhớ, hay quên, cố tình không nhắc đến

Việc mình làm và việc đã gây ra

Hay vô tình đùa cợt cho nó qua

Để ngăn chặn sự bồi hồi trong dạ

Vâng con biết Chúa là Đấng nhìn thấy

Tận sâu trong của mỗi tấm lòng

Và đen bạc Ngài làm cho nên trắng

Bằng máu tươi, ngọn giáo, cây đinh

Và treo hết ở nơi cây thập tự

Nhờ nước Ngài dội sạch vết nhơ

Cho con biết nhìn ra mình còn đáng

Chút lập lòe ánh sáng ở trong tim

Để hy vọng ăn lan trong cơ thể

Để nên người tươi sáng quanh ta

 

Nguyễn Hữu Tới

Bình Luận:

You may also like