Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Bài Ca Của Đê-Bô-Ra Và Ba-Rác (1)

Ngày 10 – Bài Ca Của Đê-Bô-Ra Và Ba-Rác (1)

by SU Việt Nam
30 đọc

Để ca ngợi Đức Chúa Trời, Đấng đã dẫn dắt họ đến chiến thắng trong cuộc chiến mà dường như không thể, Đê-bô-ra và Ba-rác đã sáng tác và hát một bài ca.

Các Quan Xét 5:1-18

1 Trong ngày ấy, Đê-bô-ra hát bài ca nầy với Ba-rác, con trai A-bi-nô-am: 2 “Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!Khi các thủ lĩnh Y-sơ-ra-ên cầm quân ra trận, thì dân chúng tình nguyện hi sinh!3 Hỡi các vua, hãy nghe!Hỡi các nhà lãnh đạo, hãy lắng tai!Tôi sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ca ngợi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.4 Lạy Đức Giê-hô-va! Khi Ngài từ Sê-i-rơ đi ra, khi Ngài đi qua đồng bằng Ê-đôm, thì đất rung chuyển, và trời đổ mưa, mây cũng tuôn nước xuống.5 Các núi tan chảy trước mặt Đức Giê-hô-va, Đấng ngự trên núi Si-na-i, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.6 Trong ngày Sam-ga, con trai A-nát, vào thời Gia-ên, những đường cái bị bỏ hoang, khách bộ hành lần theo các lối quanh co. 7 Các làng mạc Y-sơ-ra-ên bị bỏ hoang, cho đến khi tôi là Đê-bô-ra trỗi dậy, như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên.8 Khi người ta chọn các thần mới, thì chiến tranh đến trước cổng thành.Trong số bốn mươi nghìn người Y-sơ-ra-ên, có ai thấy cái khiên hay cây giáo nào đâu?9 Lòng tôi ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, cùng những người trong dân chúng tình nguyện hi sinh.Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va!10 Hỡi các người cưỡi lừa trắng, ngồi trên yên bọc nhung, và những người đi bộ trên đường cái, hãy hát mừng!11 Tiếng của người phân phối nước bên giếng, ca ngợi những chiến thắng của Đức Giê-hô-va, và chiến công của dân Y-sơ-ra-ên!Bấy giờ, con dân của Đức Giê-hô-va đi xuống các cổng thành.12Hỡi Đê-bô-ra! Hãy tỉnh thức, tỉnh thức!Hãy tỉnh thức, tỉnh thức, hát một bài ca!Hỡi Ba-rác, khá trỗi dậy!Hỡi con trai A-bi-nô-am! Hãy dẫn các tù binh của mình đi!13 Bấy giờ, những người còn lại đi xuống với các thủ lĩnh; con dân Đức Giê-hô-va đến với tôi như những dũng sĩ.14 Từ Ép-ra-im có những người gốc A-ma-léc; theo sau ngươi có Bên-gia-min là họ hàng thân thích.Các nhà lãnh đạo từ Ma-ki đi xuống, và những người cầm gậy chỉ huy đến từ Sa-bu-lôn.15 Các thủ lĩnh Y-sa-ca đều theo Đê-bô-ra,Y-sa-ca thế nào, Ba-rác thế nấy.Họ xông vào thung lũng.Nhưng con cháu Ru-bên, còn do dự trong lòng!16 Tại sao anh nán lại bên chuồng chiên, phải chăng để nghe tiếng sáo gọi đàn?Trong con cháu Ru-bên, có kẻ do dự trong lòng!17 Ga-la-át ở bên kia sông Giô-đanh, còn Đan, sao cứ ở lại với những con tàu?A-se ngồi nơi bờ biển, an nghỉ trong các bến cảng của mình.18 Sa-bu-lôn là một dân dám hi sinh mạng sống;Nép-ta-li cũng xả thân nơi gò nổng, ruộng đồng.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi đánh bại Ca-na-an trong chiến trận, Đê-bô-ra và Ba-rác đã bày tỏ sự vui mừng của mình qua bài ca. Trước tiên, họ ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã kiểm soát cuộc chiến và khen ngợi các bộ tộc đã tham gia trong trận đánh này bằng đức tin trong sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Nhưng trong bài ca, Đê-bô-ra và Ba-rác cũng quở trách các con trai của Ru-bên, là những người còn do dự việc đi đánh trận, và các con trai của Ga-la-át, Đan và A-se, những người hoàn toàn không tham gia đánh trận (c.1-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-5, 13 Đức Chúa Trời ở cùng với dân Ngài khi họ đánh Ca-na-an như họ tấn công vào miền đất hứa ngang qua Sê-i-rơ và Ê-đôm. Đức Chúa Trời đã khiến cho những kẻ chống đánh lại nước Ngài bất lực qua việc đất rung chuyển và nước đổ xuống từ trên trời và những đám mây. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời muốn tể trị tất cả các vấn đề về chính trị, quyền lực, triết học và văn hóa của đời này qua con cái Ngài. Chúng ta hãy dư dật trong Thần Ngài và chinh phục những xu hướng đời này coi thường Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-18 Có những bộ tộc đã hưởng ứng yêu cầu của Đê-bô-ra và đi đánh trận để giải cứu Y-sơ-ra-ên, liều mạng, trong khi đó lại có những bộ tộc khác lại thỏa mãn với những đặc ân mà họ sở hữu rồi và vẫn là những người xem đối với sự khốn khổ của dân mình. Thái độ của chúng ta đối với cộng đồng của chúng ta là gì?

Tham khảo   

5:10-11 Mọi tầng lớp trong xã hội đều phải làm chứng về những hành động quyền năng của Đức Chúa Trời, từ những tầng lớp cai trị (những người cưỡi trên những con lừa trắng) đến những tầng lớp thấp nhất (ví dụ: những người đi bộ trên đường). Nơi lấy nước là những nơi công cộng, nơi mà toàn thể cộng đồng tập trung.

 Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, chúng con chúc tụng Ngài vì ban cho chúng con sự tự do và chiến thắng và cả niềm hy vọng thực sự nữa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 19-21

Bình Luận:

You may also like