Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Đền Tạm Được Dựng Lên Với Sự Vâng Lời

Ngày 14 – Đền Tạm Được Dựng Lên Với Sự Vâng Lời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn nhân công, và dân Y-sơ-ra-ên đã chuẩn bị sẵn những vật liệu, cho ngôi Đền Tạm. Cuối cùng, những người làm công của Đức Chúa Trời khởi công xây dựng ngôi Đền Tạm theo những sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời.

Xuất Ai Cập Ký 36:8-19 

8 Trong số những người làm việc, những thợ nào khéo tay đều tham gia xây dựng Đền Tạm. Họ dệt mười bức màn bằng sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, có thêu hình chê-ru-bim thật mỹ thuật. 9 Mỗi bức màn dài khoảng mười hai mét, rộng hai mét; tất cả đều có cùng kích cỡ như nhau. 10 Họ kết từng năm bức màn lại với nhau; 11 thắt vòng bằng chỉ xanh trên biên bức màn chót của bộ màn thứ nhất; và cũng làm như vậy trên biên bức màn đầu của bộ màn thứ hai. 12 Họ thắt năm mươi cái vòng trên biên bức màn thứ nhất và năm mươi cái vòng trên biên của bức màn cuối của bộ màn thứ hai; các vòng nằm đối nhau. 13 Họ cũng làm năm mươi cái móc bằng vàng, rồi móc các bức màn lại với nhau để Đền Tạm kết lại thành một. 14 Họ cũng kết mười một bức màn bằng lông dê làm tấm bạt phủ trên Đền Tạm. 15 Mỗi bức màn dài khoảng 13 mét, rộng khoảng hai mét; cả mười một bức màn đều có kích cỡ như nhau. 16 Họ kết các bức màn nầy thành hai bộ: một bộ năm bức và một bộ sáu bức. 17 Họ thắt năm mươi cái vòng trên biên bức màn cuối của bộ màn thứ nhất, và năm mươi cái vòng trên biên bức màn đầu của bộ màn thứ hai; 18 họ cũng làm năm mươi cái móc bằng đồng để kết hai bộ màn phủ lại với nhau làm cho Đền Tạm thành một. 19 Họ cũng làm một tấm bạt bằng da chiên đực nhuộm đỏ và một tấm bạt bằng da cá nược phủ bên ngoài.   

Suy ngẫm và hiểu

Trước tiên, những người thợ đã dựng ngôi Đền Tạm: vải lanh mịn và chỉ nhiều màu sắc được khâu lại với nhau và được thêu với những hình chê-ru-bim có cánh. Sau việc này, những người thợ làm ba cái lều nữa để phủ lên cái thứ nhất. Cái lều thứ hai được làm bằng lông dê, cái lều thứ ba được làm bằng da cừu đã thuộc, và cái thứ tư, cho phần bên ngoài của Đền Tạm, được làm bằng da cá heo. Tất cả những chiếc lều này được dùng để bảo vệ cho ngôi Đền Tạm khỏi những điều kiện không thuận lợi ở nơi hoang mạc (c.8-19).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8 Những người làm phần phủ cho ngôi Đền Tạm là những người thợ khéo. Để vâng theo lời Đức Chúa Trời một cách chính xác, đòi hỏi phải có kỹ năng tinh xảo, cũng như sự nhiệt huyết. Chúng ta cũng phải nỗ lực trở nên những chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực của chúng ta, cho dù chúng ta được phân công vào lĩnh vực nào đi nữa, để phục vụ tốt cho Đức Chúa Trời và vâng theo Ngài, hơn là được thăng tiến và được người ta công nhận.

C.8-19 Trước đó một thời gian, dân Y-sơ-ra-ên đã làm tượng bò con bằng vàng bởi chính lòng tham làm và ham muốn của mình. Tuy nhiên, sau khi nhận được ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời, họ xây dựng ngôi Đền Tạm, nơi Đức Chúa Trời sẽ ngự, với sự cẩn trọng theo như những lời của Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, một người đầu phục những sự dẫn dắt của lòng tham lam của mình chỉ có thể sống với các thần tượng không liên hệ với Đức Chúa Trời, nhưng một người từ bỏ những ham muốn của mình và vâng theo lời Đức Chúa Trời, có thể sống đời đời với Ngài.

Tham khảo   

36:10 Trong quá trình xây dựng ngôi Đền Tạm, những ghi chép đề cập đến người làm công việc một cách đơn sơ như chính người đó; điều này có thể là Bết-sa-lê-ên (xem 37:1), người Chúa kêu gọi giám sát công việc (35:30-34).

36:8-39:43 Phần này thuật lại việc làm cái lều của Đền Tạm (36:8-38) và nội thất của nó (37:1-29), những vật dụng ở ngoài lều (38:1-8) và sân (38:9-20), lễ phục thầy tế lễ của A-rôn và các con trai ông (39:1-31), và cả việc ghi chép lại số lượng những kim loại quý sử dụng trong việc làm Đền Tạm (38:21-31). Việc mô tả kết thúc bằng một lời công bố tổng kết, điều nhấn mạnh không chỉ rằng tất cả các phần có liên quan với ngôi Đền Tạm đã hoàn tất, nhưng cả việc dân sự đã làm như vậy theo như lời của Chúa thông qua Môi-se (39:32-43).

Cầu nguyện: Chúng con sẽ nỗ lực để là những người khôn ngoan ngày nay, để chúng con có thể vâng theo Ngài và phục vụ tốt cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 56-58

Bình Luận:

You may also like