Home Tin tức Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền đạo Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền đạo Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 19 giờ 30 ngày thứ hai 10/8/2015 vừa qua, chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ được diễn ra tại Phòng nhóm Trung Tâm Tin Lành 2275 W. Lincoln Ave, Anaheim CA 92801 thật vui vẻ và đầy phước hạnh.

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện gốm có:

MS Lê Vĩnh Thạch – Giáo Hạt trưởng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ. MS Nguyễn Anh Tài – Viện trưởng Thánh Kinh Thân Học Viện cùng nhiều tôi con Chúa là MS – TĐ –  Tín hữu các HT cận vùng Anaheim – California tham dự.

Mở đầu chương trình hiệp nguyện, MS Nguyễn Kỳ Phú hướng dẫn Hội Thánh tôn vinh Chúa qua các bài thánh ca: Trong Giây Phút Nầy, Nguồn Ơn Phước và Đếm Phước Chúa Ban.

MS Lê Vĩnh Thạch – Giáo Hạt Trưởng khích lệ tôi con Chúa hiện diện Thói Quen Đọc, Học Và Suy Gẫm Lời Chúa qua bài đọc đối đáp Kinh Thánh Thi-thiên 112; 113 ; 114 sau đó ông mời mỗi cá nhân tìm cho mình 1 câu Kinh Thánh ghi nhớ và đọc cho mọi người cùng nghe. Đầy tớ Chúa kêu gọi các MS, TĐ nên thường xuyên ôm chầm lấy Chúa, luôn ca ngợi Chúa và cẩn thận làm theo Lời Chúa để được Chúa chúc phước như đã từng chúc phước cho vua Đa Vít khi xưa.

Tiếp theo MS Nguyễn Thỉ chia sẻ Lời Chúa qua chủ đề TÂM TÌNH PHỤC VỤ dựa trên nền tảng Kinh Thánh 1Tê-sa-lô-ni-ca – 2 Tê-sa-lô-ni-ca. Đầy tớ Chúa nhấn mạnh đến tâm tình hầu việc Chúa mạnh mẽ của sứ đồ Phao Lô để mọi người cùng học hỏi cậy ơn Chúa thực hiện đó là: luôn nhận thức mình là quản gia trung tín,cho nhà Chúa, quan tâm chăm sóc bầy chiên Chúa giao và rao truyền Phúc Âm cho mọi người cho dù gặp khó khăn bắt bớ.

MS Lê Vĩnh Thạch cầu nguyện theo lời Chúa và nêu lên vấn đề để tôi con Chúa hiện diện dâng lên Chúa lời cảm tạ và cầu thay.

Chương trình hiệp nguyện được khép lại trong ơn Chúa lúc 21 giờ 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa tất lễ của MS Giáo Hạt Trưởng.

Kính xin độc giả thêm lời cầu nguyện cho công việc Chúa tại các HT thuộc Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ không ngừng phát triển, cũng cầu nguyện cho tôi con Chúa có tâm tình phục vụ Chúa mạnh mẽ càng hơn qua việc chứng đạo, chăm sóc hầu mang lại kết quả cho nhà Chúa để có được nhiều tân tín hữu gia nhập vào Hội Thánh tại địa phương.

Những hình ảnh ghi nhận được:

1 2

Trung tâm Tin Lành – Trụ sở Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ

3 4Quang cảnh buổi hiệp nguyện

5

MS Nguyễn Kỳ Phú hướng dẫn giờ ngợi khen Chúa

6

MS Nguyễn Thỉ giảng Lời Chúa

7MS Lê Vĩnh Thạch cầu nguyện đáp ứng lời Chúa và cầu nguyện tất lễ

8

Tiệc thông công nhân buổi hiệp nguyện do Giáo Hạt thực hiện.

9

Tiệc thông công nhân buổi hiệp nguyện do Giáo Hạt thực hiện.

Bình Luận:

You may also like