Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Những Lễ Phục Khác Của Các Thầy Tế Lễ

Ngày 29 – Những Lễ Phục Khác Của Các Thầy Tế Lễ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay nói về bảng đeo ngực và U-rim và Thu-mim, những thứ đi cùng với bảng đeo ngực, áo khoác ngoài và áo trong, và tấm thẻ bằng vàng ròng có dòng chữ “Thánh cho Chúa”.

Xuất Ai Cập Ký 28:15-43

15 “Con cũng phải làm một bảng đeo ngực về sự phán xét thật mỹ thuật. Con phải làm theo cách đã làm ê-phót, tức là với sợi gai mịn, dây kim tuyến, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm. 16 Bảng đeo ngực có hình vuông và may hai lớp, dài một gang tay, rộng một gang tay. 17 Con hãy đính vào bảng đeo ngực bốn hàng ngọc: hàng thứ nhất là ngọc mã não, ngọc hồng bích, và ngọc lục bửu; 18 hàng thứ nhì là ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương; 19 hàng thứ ba là ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não, và ngọc tử tinh, 20 hàng thứ tư là ngọc hoàng bích, ngọc hồng mã não, và bích ngọc. Các viên ngọc nầy phải được khảm vào khuôn bằng vàng. 21 Tổng số ngọc đó là mười hai viên, tương ứng với tên các con trai Y-sơ-ra-ên; trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên, như người ta khắc con dấu vậy. 22 Con hãy làm cho bảng đeo ngực các dây chuyền bằng vàng ròng xoắn như dây thừng, 23 làm hai khoen bằng vàng và đính hai khoen ấy vào hai góc trên của bảng đeo ngực. 24 Con hãy xâu hai dây chuyền vàng vào hai khoen ở góc trên của bảng đeo ngực, 25 còn đầu kia của hai dây chuyền thì gắn vào khuôn khảm, và gắn vào phía trước cầu vai của ê-phót. 26 Con cũng làm hai khoen bằng vàng khác và gắn chúng vào hai góc dưới của bảng đeo ngực, phía trong ê-phót. 27 Con lại làm hai khoen bằng vàng khác gắn trước phần phía dưới của hai cầu vai ê-phót, ngay chỗ mối giáp phía trên đai thắt của ê-phót. 28 Rồi người ta sẽ dùng một sợi dây màu xanh buộc các khoen của bảng đeo ngực với các khoen ê-phót; như thế bảng đeo ngực dính với đai thắt, không bị rời khỏi ê-phót. 29 Như vậy, khi vào Nơi Thánh A-rôn sẽ mang trên ngực tên các con trai Y-sơ-ra-ên nơi bảng đeo ngực về sự phán xét, như một kỷ niệm thường xuyên trước mặt Đức Giê-hô-va. 30 Con hãy gắn U-rim và Thu-mim trên bảng đeo ngực về sự phán xét, để chúng sẽ ở trên ngực A-rôn khi ông đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ thường xuyên mang sự phán xét các con trai Y-sơ-ra-ên trên lòng mình.” 31 “Con cũng hãy may áo dài của ê-phót toàn bằng vải xanh. 32 Giữa áo phải khoét một lỗ tròng đầu, có viền chung quanh, như cổ áo giáp để khỏi bị tưa. 33 Trên lai áo hãy thắt những trái lựu màu xanh, đỏ tía, đỏ thắm, với các chuông vàng nhỏ đính vòng theo lai áo, 34 cứ một cái chuông vàng thì xen kẽ một trái lựu và vòng hết cả lai áo. 35 A-rôn sẽ mặc áo đó mỗi khi hành lễ; khi đi vào hay ra Nơi Thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, tiếng chuông vàng sẽ khua lên; nhờ vậy A-rôn khỏi phải chết. 36 Con cũng hãy làm một thẻ bằng vàng ròng và khắc trên đó, như cách người ta khắc con dấu, những chữ: ‘THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.’ 37 Con buộc thẻ đó trên mũ bằng một sợi dây màu xanh ở phía trước mũ. 38 Thẻ đó sẽ ở trên trán A-rôn và A-rôn sẽ gánh lấy bất cứ tội lỗi nào liên quan đến lễ vật thánh mà con dân Y-sơ-ra-ên đã cung hiến. Thẻ sẽ luôn ở trên trán A-rôn, để dân chúng được chấp nhận trước mặt Đức Giê-hô-va. 39 Con hãy đan một áo lót bằng vải gai mịn, một cái mũ cũng bằng vải gai mịn và một thắt lưng thêu. 40 Con cũng hãy đan cho các con trai A-rôn áo lót, thắt lưng và mũ; con hãy làm cho họ được trang trọng và vinh dự. 41 Con hãy lấy các bộ lễ phục đó mặc cho A-rôn, anh con, và các con trai người. Hãy xức dầu cho họ, phong chức và cung hiến họ để họ thi hành chức vụ tế lễ cho Ta. 42 Hãy may cho họ quần lót bằng vải gai, để che kín từ ngang lưng đến bắp đùi. 43 A-rôn và các con trai người sẽ mặc quần đó mỗi khi vào Lều Hội Kiến hay đến gần bàn thờ để phục vụ trong Nơi Thánh; nếu không họ sẽ mắc tội và phải chết. Ấy là một luật đời đời cho A-rôn và dòng dõi người.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời hướng dẫn rằng một bảng đeo ngực phải được gắn vào ê-phót, lễ phục của thầy tế lễ, và phải gắn ở phía bên trong bảng đeo ngực một U-rim và Thu-mim bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài cũng chỉ dẫn cho họ gắn lên bảng đeo ngực mười hai viên đá, thành bốn hàng, mỗi hàng ba viên, biểu thị mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên. Tiếp theo việc này, Đức Chúa Trời hướng dẫn cho họ làm áo ngoài và áo trong, cũng như khăn xếp để đội đầu. Đức Chúa Trời hướng dẫn rằng một tấm thẻ bằng vàng ròng có khắc chữ “Thánh cho Chúa” được gắn một cách đặc biệt vào khăn. Điều này để biểu thị rằng nếu có một nan đề với của lễ mà dân sự đã dâng, thấy tế lễ thượng phẩm sẽ nhận trách nhiệm đối với tội lỗi đó như là đại diện thay mặt cho dân sự (c.15-43).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.29-30 Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta nhận biết ý muốn của Ngài. Vì thế, Ngài cho phép các thầy tế lễ có một U-rim và Thu-mim trong bảng đeo ngực, và khiến họ cầu hỏi ý muốn Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời khiến cho ý muốn Ngài được bày tỏ cho chúng ta, đặc biệt thông qua sự sáng của Đức Thánh Linh và Kinh Thánh.

C.38 Đức Chúa Trời truyền lệnh cho các thầy tế lễ luôn luôn phải có tấm thẻ bằng vàng ròng khắc chữ “Thánh cho Chúa” gắn vào khăn xếp. Điều này là bởi vì Ngài mong muốn nhấn mạnh với họ thực tế những người dẫn dắt thuộc linh, các thầy tế lễ phải sống đời sống thánh khiết. Trong gia đình, công việc, và xã hội của chúng ta, chúng ta có hành động với ý thức là những người dẫn dắt thuộc linh của Đức Chúa Trời hay không?

Tham khảo

28:42-43 Yêu cầu đối với những quần áo lót bằng lanh (c.42) để A-rôn và các con trai ông sẽ không mắc tội và chết (c.43) trình bày chi tiết luật ở trong 20:26 về việc không đến trước bàn thờ của Đức Chúa Trời mà ở trần. Điều này liên hệ với hình ảnh vườn Ê-đen. A-đam và Ê-va phải mặc quần áo trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời sau khi bị sa ngã. Các thầy tế lễ trong Đền Tạm cũng phải như vậy.

Cầu nguyệnXin cho mục đích của Ngài luôn luôn cai trị tấm lòng của chúng con, để chúng con có thể sống mỗi ngày là dân thánh của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 4-6

Bình Luận:

You may also like