Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đền Tạm

Ngày 25 – Đền Tạm

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời hướng dẫn cho dân sự làm Đền Tạm phủ lên đền thờ, và mô tả một cách chi tiết những vật liệu và kích cỡ về cấu trúc cho Đền Tạm.

Xuất Ai Cập Ký 26:1-14

1 “Con hãy dùng mười bức màn để làm Đền Tạm. Màn dệt bằng sợi gai mịn, màu xanh, đỏ tía và đỏ thắm, có thêu các hình chê-ru-bim thật mỹ thuật. 2 Tất cả các bức màn đều cùng kích cỡ như nhau: dài khoảng mười hai mét, rộng hai mét. 3 Cứ năm bức màn kết lại thành một bộ, năm bức kia cũng vậy. 4 Con hãy thắt các vòng bằng chỉ xanh trên biên của bức màn ngoài cùng của bộ màn thứ nhất; và cũng làm như vậy trên biên của bức màn ngoài cùng của bộ màn thứ hai. 5 Rồi cũng thắt năm mươi cái vòng trên bức màn thứ nhất và năm mươi cái vòng trên biên bức màn cuối của bộ màn thứ hai; các vòng hai bên phải đối nhau. 6 Cũng hãy làm năm mươi cái móc bằng vàng, rồi móc các bức màn lại với nhau để Đền Tạm kết thành một. 7 Con cũng hãy kết mười một bức màn bằng lông dê để làm tấm bạt phủ trên Đền Tạm. 8 Cả mười một bức màn đều có cùng kích cỡ như nhau: dài khoảng mười ba mét, rộng khoảng hai mét. 9 Con hãy kết các bức màn nầy thành hai bộ: một bộ năm bức và một bộ sáu bức; nhưng phải gấp làm đôi bức màn thứ sáu trước Đền Tạm. 10 Rồi cũng thắt năm mươi cái vòng trên biên của bức màn cuối của bộ màn thứ nhất, và năm mươi cái vòng trên biên màn đầu của bộ màn phủ hai. 11 Con cũng làm năm mươi cái móc bằng đồng cài vào vòng rồi nối hai bộ màn lại để Đền Tạm kết thành một. 12 Phần còn dư, tức là một nửa bức màn dư của tấm bạt, sẽ phủ phía sau Đền Tạm; 13 phần chiều dài mỗi bên dư khoảng nửa mét của tấm bạt sẽ phủ xuống để che hai bên hông Đền Tạm. 14 Con cũng làm một tấm bạt bằng da chiên đực nhuộm đỏ và một tấm bạt bằng da cá nược che lên trên.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên tạo ra một Đền Tạm cho nơi cư ngụ của Ngài ở giữa họ. Cho dù nơi ở của một vị vua thường là một cung điện nguy nga, to lớn, Đức Chúa Trời muốn một Đền Tạm để Ngài có thể ở cùng dân Y-sơ-ra-ên, những người đi qua hoang mạc (c.1-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-6 Đền Tạm, được làm bằng những vật liệu tốt nhất và bằng những kỹ năng cao nhất, là một nơi Đức Chúa Trời thánh khiết hiện diện. Vì thế, mọi người, những người với bản tính tội lỗi không thể đi vào ra một cách tùy tiện. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cho phép thầy tế lễ thượng phẩm vào Đền Tạm. Đây là hành động theo ân điển của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên. Vì thế sau đó, chúng ta đã được ban bao nhiêu ân điển để có thể đến trước Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, không bị hạn chế, qua Đức Chúa Jêsus Christ?

C.7-14 Ba bức màn dùng để che phủ bảo vệ Đền Tạm qua những cơn mưa bão lớn ở nơi hoang mạc. Liệu có một bức màn che phủ chắc chắn cho Hội Thánh của chúng ta, nơi Đức Chúa Trời ngự, chịu được những thử thách và cám dỗ kinh khiếp của thế giới này hay không? Chúng ta làm thế nào có thể áp dụng mạng lệnh của Đức Chúa Trời che phủ Đền Tạm bằng ba bức màn đối với Hội Thánh chúng ta ngày nay?

Tham khảo

26:7-14 Thêm vào những bức màn bằng vải lanh mịn tạo nên phần bên trong của Đền Tạm, còn có những bức màn bằng lông dê (c.7), và một bức bằng da chiên đã thuộc và một bức bằng da dê (c.14) bao phủ Đền Tạm.

Cầu nguyệnXin hãy dấy Hội Thánh, nơi mỗi chúng con phục vụ là một Hội Thánh đẹp ở bên trong và chắc chắn ở bên ngoài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 10-12

Bình Luận:

You may also like