Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Luật Về Tội Bạo Hành

Ngày 15 – Luật Về Tội Bạo Hành

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay trước tiên phác họa bốn loại tội lỗi liên quan đến việc giết chết một ai đó, và sau đó đề cập đến một số cách tổn thương về mặt thân thể có thể bị gây ra mà một người gây ra thương tích phải bồi thường.

Xuất Ai Cập Ký 21:12-27

12 Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị tử hình. 13 Tuy nhiên, nếu người đó không cố sát nhưng Đức Chúa Trời đã trao kẻ bị giết vào tay người đó thì Ta sẽ định cho con một chỗ để người đó ẩn náu. 14 Nếu người nào chủ ý tấn công và cố ý giết người lân cận mình thì hãy lôi nó ra khỏi bàn thờ Ta mà giết đi. 15 Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị tử hình. 16 Kẻ nào bắt cóc người, hoặc đã bán đi hay còn đang giữ trong tay mình, sẽ bị tử hình. 17 Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. 18 Khi hai người cãi nhau, người nầy đánh người kia bằng một viên đá hay bằng nắm đấm, người kia không đến nỗi chết, nhưng phải nằm liệt giường; 19 nếu sau đó người ấy đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được thì kẻ đánh người đó sẽ được tha, chỉ phải đền bù thiệt hại trong thời gian nghỉ việc, và chăm lo cho đến khi hoàn toàn bình phục. 20 Khi người chủ nô lấy gậy đánh chết ngay tại chỗ nam hay nữ nô lệ của mình thì người chủ ấy phải bị phạt. 21 Nhưng nếu người nô lệ ấy còn sống một hai ngày thì người chủ khỏi tội, vì nô lệ đó vốn là tài sản của chủ. 22 Nếu người ta đánh nhau và gây thương tích cho một phụ nữ có thai, làm hư thai nhưng không gây thương tổn gì khác, thì kẻ gây thương tích phải bồi thường theo yêu cầu của người chồng và trả tiền trước mặt các thẩm phán. 23 Nhưng nếu có gây thương tổn thì con phải lấy mạng đền mạng, 24 lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng, lấy tay đền tay, lấy chân đền chân, 25 lấy phỏng đền phỏng, lấy vết bầm đền vết bầm, lấy thương tích đền thương tích. 26 Nếu chủ nô đánh vào mắt của nam hay nữ nô lệ mình và làm hỏng mắt đó thì người chủ phải để cho người nô lệ được ra đi tự do, để đền lại con mắt. 27 Nếu người chủ đánh gãy răng của một nam hay nữ nô lệ mình thì người chủ phải để cho người nô lệ được ra đi tự do, để đền lại chiếc răng. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán rằng những kẻ giết người phải bị phạt tội chết. Ngài cũng phán rằng bất cứ ai rủa sả cha mẹ hoặc phạm tội bắt cóc cũng phải bị phạt tội chết, bởi vì chúng giống như những tên sát nhân. Dầu vậy, Đức Chúa Trời cũng cung ứng một cách cho những người không cố tình giết hại một ai đó, có thể chạy trốn (c.12-17).

Bằng cách đưa ra chuẩn mực phán xét cho việc “mắt đền mắt, và rằng đền rang”, Đức Chúa Trời lập điều này để nếu một người nào đó bị thương trong một cuộc ẩu đả, người gây ra việc tấn công, phải bồi thường cho nạn nhân (c.18-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-14 Đức Chúa Trời truyền lệnh ra bất cứ ai cố tình giết hại một người khác, phải bị giết chết. Điều này là bởi vì tội giết người là một tội xâm phạm và coi thường thẩm quyền của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo sự sống. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng việc ghét anh em mình thì cũng như việc giết họ. Liệu có bất cứ anh chị em nào chúng ta vẫn còn giữ sự oán giận trong lòng mình hay không? Nếu có, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm những tấm lòng tha thứ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-25 Luật của Đức Chúa Trời về sự chịu khổ như nhau đối với những người gây ra thương tích không chỉ đơn giản là vì việc trả thù. Mục đích của luật này là để chấm dứt cái vòng luẩn quẩn của việc bồi thường quá mức, điều nảy sinh từ ham muốn hay nghĩ đến việc trả thù một cách vô tổ chức, phải bồi thường hơn mức một người phải chịu đau khổ từ đầu. Vì thế, Đức Chúa Trời ngăn chặn tội bạo hành của kẻ mạnh hơn để tất cả mọi người đều được tôn trọng như nhau. Tham khảo   

21:13 Việc đề cập đến một nơi, người đó có thể chạy trốn đến, ngụ ý đến các thành trú ẩn mà Chúa đã mô tả trước (xem Dân Số Ký 35:9–15) nhằm bảo vệ một người nào đó không chủ ý giết người – cho đến khi vụ việc được phân xử.

21:16 Sự hướng dẫn này, được lặp lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:7, chỉ ra rằng dân Y-sơ-ra-ên được kêu gọi đến công lý không chỉ bằng cách họ đối xử với những nô lệ, nhưng cũng cả trong cách, qua đó một người có thể trở thành một nô lệ.

Cầu nguyện: Xin hãy đừng để có bất cứ một nạn nhân nào của sự đối xử tồi tệ thông qua chúng con và xin hãy ban cho chúng con tấm lòng tha thứ để thắng hơn bất cứ ham muốn trả thù nào.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 10-12

Bình Luận:

You may also like