Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Những Châm Ngôn Của Vua Lê-Mu-Ên

Ngày 29 – Những Châm Ngôn Của Vua Lê-Mu-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Chương 31 bao gồm ba châm ngôn bởi người mẹ của vua Lê-mu-ên dạy cho ông, một hậu duệ của Ma-sa, cũng giống như A-gu-rơ. Đặc biệt, phân đoạn ngày hôm nay dạy chúng ta về những hành động đúng đắn của một vị vua.

Châm Ngôn 31:1-9 

1 Lời của vua Lê-mu-ên, các châm ngôn mà mẹ vua dạy cho người: 2 Hỡi con ta! Hỡi con mà dạ ta đã cưu mang! Hỡi con của sự khấn nguyện! Ta nên nói điều gì với con đây? 3 Đừng trao sức lực con cho đàn bà, đừng theo con đường khiến cho vua chúa bị bại hoại. 4 Hỡi Lê-mu-ên, chẳng xứng hợp cho các vua, chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu, hoặc các quan chức hỏi: “Rượu ở đâu?” 5 Kẻo khi uống say, họ quên luật lệ, mà đi ngược lại quyền lợi của người khốn khổ chăng. 6 Hãy đem chất men cho người sắp chết, và rượu cho người có lòng đắng cay; 7 hãy cho họ uống và quên nỗi nghèo khổ của mình, chẳng còn nhớ đến nỗi cực nhọc của mình nữa. 8 Hãy mở miệng bênh vực người câm, và biện hộ cho những người bị ruồng bỏ. 9 Hãy mở miệng, xét xử công minh, bảo vệ quyền lợi cho người nghèo nàn cùng khốn.

Suy ngẫm và hiểu

Người mẹ của Lê-mu-ên nói với con trai của bà, người mà bà thực sự đã có được bởi đã dâng một lời thế nguyện đến Đức Chúa Trời, về những việc mà một vị vua phải và không được dành sức lực của mình vào. Những việc mà ông không được sử dụng sức lực của mình vào, là phụ nữ và rượu. Điều này là bởi vì phụ nữ sẽ làm cạn kiệt tinh thần của vị vua, và cản trở ông khỏi công việc mà một vị vua phải làm, và rượu sẽ cho tinh thần và tâm hồn ông bị ngu dốt đi, khiến ông quên đi luật pháp của Đức Chúa Trời. Một vị vua phải sử dụng sức lực của mình vào việc phân xử công bằng, xem xét những vụ việc của người nghèo và người yếu đuối, và bảo vệ quyền lợi của họ. Đây là những điều hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất; đây là những công việc Đức Chúa Trời thực sự ưa thích (c.1-9).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3 Một người cai trị phải cẩn thận với, và tránh xa một đời sống tình dục trụy lạc. Sự bại hoại về tình dục che lấp đi sự phán xét thuộc linh của một người cai trị và làm gãy đổ không chỉ mối tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng cả những mối quan hệ của con người nữa.

C.8-9 Một người cai trị phải sử dụng sức lực của mình để đảm bảo sự công bằng cho những thành viên yếu đuối trong xã hội, quan trọng là tìm kiếm cách cai trị công bình qua việc bảo vệ quyền lợi của những người yếu đuối. Các nhà cầm quyền dành bao nhiêu sự nỗ lực vào việc bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi và lợi ích của những người yếu đuối trong các cộng đồng của chúng ta? Hơn nữa, chúng ta có thể làm gì để giúp những thành viên yếu đuối trong xã hội chúng ta?

Tham khảo

31:3 Việc câu châm ngôn này nói dến những bà chủ (hoặc một cung phi) hơn là nói đến hôn nhân một vợ một chồng là rõ ràng qua từ phụ nữ ở số nhiều chứ không phải “một người phụ nữ”. Việc có nhiều vợ là sự hủy hoại sức mạnh của một người đàn ông (có thể có nghĩa là của cải của ông ta, nhưng trong văn cảnh hiện tại của một vị vua, rất có thể là năng lực và sức mạnh của ông ta để trị vì tốt).

31:4-5 Sự kêu gọi của những vị vua là phục vụ cho phúc lợi của thần dân của họ, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi của tất cả những người bị tổn thương. Họ không bao giờ được cho phép sự phán xét của mình bị che lấp bởi rượu vang và rượu mạnh.

Cầu nguyện: Xin Chúa dấy lên và chỉ định những nhà cầm quyền, những người có sự công bằng của Ngài và xin hãy bảo vệ quyền lợi cho những người yếu đuối.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 107-110

Bình Luận:

You may also like