Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Hãy Kỷ Luật Con Cái Của Mình

Ngày 06 – Hãy Kỷ Luật Con Cái Của Mình

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy chúng là làm thế nào để có thể áp dụng được giá trị của sự khôn ngoan vào đời sống của chúng ta. Chúng cũng dạy chúng ta về đời sống kính sợ Đức Chúa Trời và việc kỷ luật con cái chúng ta

Châm Ngôn 19:15-29 

15 Sự lười biếng làm cho người ta mê ngủ, và kẻ ăn không ngồi rồi sẽ bị đói khát.16 Ai tuân giữ điều răn, giữ lấy linh hồn mình, nhưng kẻ xem thường đường lối mình sẽ chết.17 Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn,Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người.18 Hãy sửa phạt con cái ngươi lúc còn hi vọng, nhưng đừng định tâm giết nó.19 Người hay nổi giận dữ tợn sẽ phải mang hình phạt; vì nếu con giải cứu hắn, hẳn phải giải cứu lần nữa.20 Hãy nghe lời khuyên và đón nhận sự giáo huấn, để cuối cùng, con được khôn ngoan.

21 Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu.22 Điều mà người ta mong ước nơi con người là lòng trung thành, thà làm người nghèo khổ còn hơn là kẻ nói dối.23 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống:Làm cho người ta được thỏa nguyện, và ngăn cản mọi tai họa.24 Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa, rồi không thèm đưa nó lên miệng mình.25 Hãy đánh phạt kẻ nhạo báng thì người ngây thơ sẽ trở nên khôn khéo; hãy khiển trách người hiểu biết, người ấy sẽ thêm tri thức.26 Kẻ ngược đãi cha và xua đuổi mẹ mình là đứa con gây xấu hổ và sỉ nhục.27 Hỡi con ta, khi không nghe lời khuyên dạy nữa, con sẽ lầm lạc cách xa các lời tri thức.28 Nhân chứng gian tà nhạo báng sự công chính, và miệng kẻ ác nuốt chửng tội lỗi.29 Sự trừng phạt dành sẵn cho kẻ nhạo báng, roi vọt sắm sẵn cho lưng kẻ ngu dại.

Suy ngẫm và hiểu

Việc vâng theo những mạng lệnh (lời) của Đức Chúa Trời bảo vệ đời sống của chúng ta. Vì thế, những người không vâng theo, sẽ bị hư mất. Nếu có những đứa con lờ đi những mạng lệnh của Đức Chúa Trời và cố sống theo ý mình, cha mẹ chúng sẽ phải kỷ luật chúng. Nói cách khác, cần phải ghi khắc vào lòng con cái rằng hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời (và lời Ngài) là cách sống đúng đắn. Làm việc này, con cái sẽ nhận được tri thức và sự khôn ngoan, và sống đời sống khiêm nhường và cần mẫn, điều làm vinh hạnh cho cha mẹ của chúng (c.15-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21 Một người có thể đặt ra nhiều kế hoạch trong tấm lòng, nhưng chính Đức Chúa Trời làm thành chúng. Vì thế, chúng ta thực sự là khôn ngoan, khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài ngay từ đầu, hơn là bướng bỉnh và làm các việc bằng cách riêng của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16, 27 Ngược lại với những gì người ta có thể nghĩ, không phải là một phước hạnh nếu có thể làm và có được tất cả những gì mà chúng ta muốn, phước thực sự là có thể sống theo lời của Đức Chúa Trời.

C.18 Nếu chúng ta yêu thương các con của mình, chúng ta phải kỷ luật chúng. Nhưng nếu chúng ta quở trách chúng vì lợi ích của chúng ta, chúng ta phải dừng ngay việc này, bởi vì điều này sẽ làm hại con cái chúng ta.

Tham khảo

19:16-23 Những câu này bày tỏ một số nét quan trọng của một đời sống tốt, điều có thể tổng kết như được trình bày bằng biểu bảng. Danh mục này đi từ những nguyên tắc căn bản của sự khôn ngoan đến tầm quan trọng của tình yêu thương và cuối cùng là sự kính sợ Đức Chúa Trời, nguyên tắc quan trọng nhất của cuộc sống.

19:25 Người ngu muội học được qua việc nhìn thấy một sự đánh đập, nhưng người khôn ngoan học sự chỉ dẫn từ một lời quở trách đơn sơ. Đáng chú ý là, cho dù người ngu muội có thể học được sự khôn ngoan, nhưng không có tinh thần chịu sự dạy dỗ này đối với người hay phỉ báng.

Cầu nguyệnCho dù chúng con làm việc gì, xin hãy giúp chúng con làm việc đó theo ý muốn của Ngài, Chúa ôi, để ý muốn của Ngài được nên.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 34-36

Bình Luận:

You may also like