Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Khi Người Công Chính May Mắn, Cả Thành Vui Vẻ

Ngày 20 – Khi Người Công Chính May Mắn, Cả Thành Vui Vẻ

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay tiếp tục so sánh kết quả đời sống của người công chính và kẻ ác, và đặc biệt tập trung vào sự ảnh hưởng của họ trên xã hội.

Châm Ngôn 11:1-15 

1 Đức Giê-hô-va ghê tởm chiếc cân gian dối, nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng.2 Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến theo; nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường.3 Sự liêm chính của người ngay thẳng dẫn dắt họ, còn sự gian tà của kẻ bất trung hủy diệt chúng.4 Tài sản chẳng ích lợi gì trong ngày thịnh nộ, nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.5 Sự công chính của người trọn vẹn làm cho đường lối người ngay thẳng, còn sự gian ác của kẻ ác đánh ngã hắn.6 Sự công chính của người ngay thẳng giải cứu họ, nhưng lòng tham của kẻ bất trung đánh bẫy chúng.7 Khi kẻ ác chết, sự trông mong của hắn tiêu tan, và hi vọng của kẻ cường bạo cũng tan thành mây khói.8 Người công chính được cứu khỏi hoạn nạn, còn kẻ gian ác vào thế chỗ cho người.9 Kẻ vô đạo dùng môi miệng làm hại người lân cận, nhưng người công chính nhờ tri thức mà được giải cứu.10 Khi người công chính may mắn, cả thành vui vẻ, và khi kẻ ác bị diệt vong thì có tiếng reo mừng.11 Nhờ phước lành của người ngay thẳng, thành phố được tôn cao, nhưng do miệng kẻ gian ác, thành bị sụp đổ.12 Ai xem thường người lân cận mình là người thiếu hiểu biết, nhưng người thông sáng giữ im lặng.13 Kẻ mách lẻo tiết lộ điều thầm kín, còn người đáng tin cậy giữ kín việc riêng tư.14 Không có lãnh đạo, dân tộc sẽ sụp đổ, nhưng nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn.15 Ai bảo lãnh cho người lạ sẽ mang họa, nhưng ai ghét việc bảo lãnh sẽ được an thân.

Suy ngẫm và hiểu

Người ta tìm kiếm sự thành công và lợi nhuận qua các cách bại hoại. Những thái độ như thế không khác gì coi thường Đức Chúa Trời công bình và công chính, và vì thế là những hành động ngu dại và gian ác. Sa-lô-môn dạy sự khôn ngoan của việc sống trung thực và liêm chính chứ không phải cố làm giàu bằng mưu gian ác và những cách bại hoại (c.1-8).

Kẻ ác đã bỏ Đức Chúa Trời và chế giễu người khác, gây hại cho cộng đồng (thành), nhưng người công chính mang đến sự vui mừng cho người khác và giúp đỡ cộng đồng (c.9-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Trời ghét sự gian lận (cân gian dối), nhưng yêu mến những sự đo lường thật thà (cân đúng). Do đó, con cái của Đức Chúa Trời không được lừa dối khi bán đồ hoặc vi phạm hợp đồng. Chúng ta phải thừa nhận phước hạnh của Đức Chúa Trời là quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác mà chúng ta có thể có được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9, 12-13 Chúng ta hãy nhìn lại và tra xét xem có phải môi miệng chúng ta coi thường những người lân cận của chúng ta, tiết lộ những bí mật hay phơi bày nỗi ô nhơ của người khác, hay không. Việc im lặng và giữ bí mật thường giống những từ tốt nhất vậy.

C.10-11, 14 Người ta có thấy chúng ta may mắn, vui mừng và chúc mừng chúng ta không? Sự thịnh vượng của chúng ta có mang lại ích lợi cho những người lân cận của chúng ta cũng như bản thân chúng ta hay không?

Tham khảo   

11:13 Đây là một lời chú giải cho c.9-12. Người vu khống sẽ không thể tin cậy được với những vấn đề cá nhân. Ngược lại, một người đáng tin cậy trong tâm linh biết khi nào thì nắm giữ mọi việc một cách tự tin. Mỗi người phải cẩn thận liên quan đến những người mà mình chọn để chia sẻ những việc riêng tư.

11:14 Vai trò của những người cố vấn là giúp đỡ cho một người đưa ra những quyết định khôn ngoan (so sánh với 15:22; 24:6). Trong khi điều này đặc biệt quan trọng đối với những người dẫn dắt một dân tộc. Câu châm ngôn cũng nhấn mạnh sự áp dụng rộng rãi hơn của nó đối với việc đưa ra quyết định trong mọi hoàn cảnh – so sánh với 11:5 và sự mô tả có tính tương phản về việc kẻ ác sa ngã như thế nào “bởi chính sự gian ác của nó”.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp thế giới này thấy những lời và những hành động chân thật của chúng con để họ có thể vui mừng trong chân lý.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 21-24

Bình Luận:

You may also like