Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Hãy Chung Thủy Với Vợ Con

Ngày 10 – Hãy Chung Thủy Với Vợ Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Sa-lô-môn dạy các con mình hãy tránh xa người phụ nữ bị cấm và hãy thỏa lòng và vui thích với người vợ lúc thanh xuân của chúng.

Châm Ngôn 5:1-23

1 Hỡi con ta, hãy chú tâm đến sự khôn ngoan ta, hãy lắng tai nghe lời thông sáng của ta; 2 để con giữ được sự thận trọng, và môi con bảo tồn tri thức. 3 Vì môi kẻ dâm phụ tiết ra mật ngọt, miệng lưỡi nó trơn hơn dầu; 4 nhưng cuối cùng, nó đắng như ngải cứu, sắc như gươm hai lưỡi. 5 Đôi chân kẻ dâm phụ đi vào cõi chết; các bước nó dẫn xuống âm phủ. 6 Nó không hướng đến con đường sự sống; các lối nó lầm lạc mà nó chẳng biết. 7 Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy lắng nghe ta; đừng từ bỏ các lời của miệng ta. 8 Hãy giữ đường lối con cách xa nó, đừng đến gần lối vào nhà nó, 9 kẻo con trao thanh danh mình cho người khác và nộp năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn. 10 Kẻo người ngoài sẽ được no nê tài sản của con, và công lao con sẽ vào nhà kẻ xa lạ. 11 Đến cuối cùng, con phải rên xiết, khi thân xác con bị tiêu hao. 12 Con phải kêu lên: “Sao tôi đã ghét lời khuyên dạy, và lòng tôi khinh thường sự quở trách! 13 Sao tôi không vâng lời thầy giáo, và chẳng lắng tai nghe những người dạy dỗ mình! 14 Tôi chịu hầu hết mọi tai ương giữa hội chúng và cộng đoàn.” 15 Hãy uống nước hồ con chứa, và nước chảy từ giếng của con. 16 Có nên để cho các nguồn nước của con chảy tràn ra ngoài, và các dòng suối của con tuôn nơi công cộng không? 17 Hãy để chúng thuộc riêng về con, đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ. 18 Nguyện nguồn mạch con được phước. Hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân; 19 Như nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng, nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn, và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi. 20 Hỡi con ta, sao con lại say mê dâm phụ và ôm ấp người đàn bà xa lạ? 21 Vì các đường nẻo của con người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài san bằng mọi lối đi của họ. 22 Kẻ ác sẽ bị chính tội ác mình bắt lấy, và bị dây tội lỗi mình trói buộc. 23 Nó sẽ chết vì không nghe lời khuyên dạy, và lạc lối vì quá điên rồ.

Suy ngẫm và hiểu

Sa-lô-môn đã biết rất rõ các đặc điểm của tội lỗi về tình dục, và khuyên con cái ông hãy tránh xa những cám dỗ tình dục. Ông cảnh báo rằng nếu các con ông không vượt qua được những cám dỗ về tình dục, lại còn hành động một cách vô đạo đức, thì chúng sẽ bị mất thanh danh, tài sản và thậm chí cả sức khỏe nữa (c.1-14).

Ngoài ra, Sa-lô-môn còn khuyên các con ông hãy vui thích với vợ của chúng, và hãy chỉ yêu mến và vui thỏa với họ mà thôi. Điều này là vì việc ngoại tình phá hủy các mối quan hệ giữa chồng và vợ, và cả đời sống của họ nữa (c.15-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21-23 Đức Chúa Trời thấy mọi ý tưởng và hành động của con người và biết đường lối họ. Vì thế, ngay cả khi một người vô đạo đức bí mật phạm tội về tình dục, thì họ không thể tránh được con mắt của Đức Chúa Trời. Phạm tội về tình dục không có nghĩa là mắt của Đức Chúa Trời sẽ bắt quả tang kẻ phạm tội, nhưng dẫn đến việc nghiện nó, và cuối cùng thì không thể tránh được sự hủy diệt.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-17 Ngày nay, có quá nhiều sự bại hoại và sự bê tha dưới danh nghĩa tình yêu, hủy hoại các gia đình, thậm chí kéo theo sự bất hạnh của con cái. Trong nền văn hóa này, nơi mà người ta gặp nhau một cách dễ dàng, tự cho phép mình dễ dàng bị quyến dụ, và dễ dàng chia tay nhau, ngay cả các Cơ Đốc nhân cũng đánh mất những giá trị của mình. Chúng ta có một mối quan hệ yêu thương bằng sự vui mừng thanh khiết với Đức Chúa Trời và với người phối ngẫu của mình không?

Tham khảo   

5:7-8 Những phần của sự chỉ dẫn được lặp lại bằng cách này hay cách khác trong suốt cuốn sách: hãy nhận biết đường lối ngay thẳng và tìm cách để ở trên đó. Việc tiếp nhận những lời khôn ngoan chính nó là một phần của đường lối (hãy đừng rời xa khỏi những lời của miệng ta, c.7; so sánh với 4:20-21), vì là ý tốt khi giữ chân mình trên đường lối đó bằng cách tránh khỏi điều ác (giữ đường lối của con tránh xa nó, 5:8; so sánh với 4:26-27).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con cầm giữ sự khôn ngoan của Ngài và chiến thắng được thời đại của sự bại hoại về tình dục này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nê-hê-mi 10-13

Bình Luận:

You may also like