Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Kết Cục Của Kẻ Dại Gian Ác

Ngày 22 – Kết Cục Của Kẻ Dại Gian Ác

by SU Việt Nam
30 đọc

Cho dù kẻ thù, những kẻ đã bao vây Y-sơ-ra-ên, đã chế nhạo sự hiện hữu và quyền năng của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời minh chứng sự hiện hữu của Ngài bằng cách lên án chúng và ban cho dân Ngài sự vui mừng của sự cứu chuộc.

Thi thiên 53:1-6

1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.

2 Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, Đặng xem thử có ai thông sáng, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.

3 Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.

4 Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, Và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời.

5 Nơi chẳng có sự kinh khiếp, Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt; Vì Đức Chúa Trời rải rắc cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi. Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó.

6 Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến! Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài, Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.

Suy ngẫm và hiểu

Những hành động của những người ngu dại là bại hoại và xấu xa. Bởi vì họ tin rằng không có Đức Chúa Trời, họ làm tổn thương những người khác và phạm tội không biết sợ.Hơn nữa, họ không kêu cầu Danh của Chúa, cũng chẳng tìm kiếm Ngài.Họ đi xa tới mức khiến dân sự của Đức Chúa Trời lâm vào hoàn cảnh khó khăn bằng việc gây rối và tấn công họ.Dầu vậy, Đức Chúa Trời chăm lo và phục hồi cho dân Ngài và tấn công những kẻ ác, khiến chúng rơi vào sự kinh hoàng (c. 1-6).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

5 Đức Chúa Trời phán xét những kẻ không tin kính. Mặc dù kẻ ác, những kẻ tin rằng không có Đức Chúa Trời, đã tấn công dân sự của Đức Chúa Trời và đắc chí, Đức Chúa Trời đã can thiệp và khiến chúng rơi vào sự kinh hoàng. Sự kinh hãi Đức Chúa Trời giáng xuống mạnh mẽ hơn bất cứ loại vũ khí nào, và hoàn toàn hủy diệt kẻ ác.Tương tự, sự hủy hoại của những kẻ công bố rằng “Không có Đức Chúa Trời” (c. 1) chỉ là vấn đề thời gian.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

1-4 Những kẻ thù của Y-sơ-ra-ên, thấy Y-sơ-ra-ên bị chiếm đoạt dễ dàng như thế nào, đã chế nhạo Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và coi thường những chuẩn mực của đời sống Đức Chúa Trời đòi hỏi. Khi chúng ta không trông cậy nơi Đức Chúa Trời và sống đời sống không tin kính, thế gian sẽ nói trước mặt chúng ta rằng ‘Đức Chúa Trời không hiện hữu’.

Tham khảo

Thi Thiên 53 Thi thiên này gần như giống Thi Thiên 14, và hai Thi Thiên có lẽ là những bản văn  luân phiên nhau của cùng một bài Thánh ca trước khi chúng được tập hợp vào sách Thi Thiên. Hai bài Thánh ca phục vụ cho một chức năng, là để than khóc về thực tiễn là nhân loại không tìm kiếm  after Đức Chúa Trời và  vì thế đối xử với dân sự của Đức Chúa Trời một cách tàn nhẫn (Tiếp tục trong Tham khảo 2).

Sự khác biệt căn bản giữa hai Thi Thiên là 53:5 cũng dài như 14:5-6 gộp lại (và vì thế 53:6=14:7). Trong 53:5 trước giả Thi Thiên mô tả chi tiết hơn nỗi kinh hoàng, điều sẽ giáng trên kẻ ác thay vì nhấn mạnh sự chăm lo của Đức Chúa Trời đối với người nghèo khó (14:5–6). Ngoài ra, Thi Thiên 53 sử dụng “Đức Chúa Trời” suốt cả bài để nói đến Thượng Đế, trong khi Thi Thiên 14 sử dụng “Chúa” ở vài chỗ.

Cầu nguyện: Chúng con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Xin hãy cho phép chúng con có một sự nếm trải về sự hiện diện và quyền năng của Ngài một lần nữa ngày hôm nay.

Bình Luận:

You may also like