Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Sự Sa Ngã Của Kẻ Tranh Chiến Gian Ác

Ngày 21 – Sự Sa Ngã Của Kẻ Tranh Chiến Gian Ác

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít thừa nhận rằng những người coi thường Đức Chúa Trời và khoe về những công việc gian ác của mình, sẽ bị hủy diệt, và ông thề sẽ tạ ơn và chỉ trông cậy nơi tình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi.

Thi thiên 52:1-9

1 Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. 2 Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, Khác nào dao-cạo bén. 3 Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, Thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. 4 Hỡi lưỡi dối trá, Ngươi ưa mến các lời tàn hại. 5 Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời; Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi, Và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. 6 Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ, Và cười người, mà rằng: 7 Kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, Song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiệm mình. Làm cho mình vững bền trong sự ác mình! 8 Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời; Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. 9 Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó: Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành.

Suy ngẫm và hiểu

Những kẻ ác xấu xa trong tấm lòng, lời nói và việc làm.Chúng coi việc của mình là nói dối, thích thú với những lời lẽ gây tổn thương, và hủy diệt những người tin kính xung quanh chúng. Chúng gây ra những việc ác, không phải bởi bản tính chúng không thể kiểm soát được, mà là bởi vì chúng vui thích với những công việc gian ác  (c. 1-4). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ không để những người này được thành tựu cho đến cuối cùng, nhưng sẽ nhổ chúng lên và tiêu diệt chúng.Vì thế, chỉ đơn giản là những kẻ ác có được chiến thắng tạm thời không có nghĩa là sự tốt lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ biến mất.Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ giáng sự đoán phạt trên những kẻ ác và bảo vệ những người công bình (c. 5-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

8-9 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là vô hạn. Bởi vì điều này, chúng ta có thể trông cậy nơi Đức Chúa Trời, và khi chúng ta trông cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và sinh bông trái, giống như những cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

5-7 Kẻ ác chắc hẳn coi mình là ‘kẻ tranh chiến’ hoặc ‘người hùng’ đầy ấn tượng khi so sánh với những người khác. Dầu vậy, hắn ta không là gì ngoài một tội nhân, kẻ mà Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng nhổ rễ và tiêu diệt.Sự dư dật về của cải mà hắn ta dựa vào sẽ không bảo vệ được hắn ta.Không có chỗ nào có thể bảo vệ được một đời sống không có Đức Chúa Trời làm nơi ẩn náu.Chúng ta đang trông cậy vào điều gì và chúng ta đang ẩn náu ở đâu?

Tham khảo

52:1-4 Kẻ làm điều ác nhìn hau háu. Khổ thơ này có lời lẽ về kẻ thù  thật rõ ràng, như có thể thấy từ khoe khoang (c. 1), lưỡi (c. 2, 4), dối lừa (c. 3), những lời (c. 4). Nhưng lời lẽ về kẻ thù nghịch ngày không chỉ tự nó là giả dối, nó cũng sử dụng sự giả dối để âm mưu hủy diệt người trung tín.Câu trả lời quan trọng nhất đối với sự gian ác như thế này là sự tin cậy rằng tình yêu thương không thay đổi của Đức Chúa Trời kéo dài suốt ngày (c. 1; so sánh với c. 8).

52:5–7 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết ngươi trước mắt mọi người. Người trung tín (công chính,  c. 6), người sẽ trông cậy nơi Đức Chúa Trời (không giống như kẻ thù, c. 7) tin cậy rằng người ấy sẽ luôn luôn an toàn. Mặt khác, kẻ thù được thể hiện một cách rõ ràng là kẻ thù của cả giao ước của Đức Chúa Trời và những người trung tín của Ngài (c. 7) -và đây là lý do tại sao hắn âm mưu sự ác như vậy; chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi kẻ nghịch thù này rơi vào thảm họa bởi chính tay của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, Ngài là Đấng duy nhất chúng con có thể trông cậy và điều duy nhất chúng con có thể khoe là Danh của Ngài.

Bình Luận:

You may also like