Home Tin tức Một Buổi Nhóm Ý Nghĩa Tại HTTL Tây Sydney, Australia

Một Buổi Nhóm Ý Nghĩa Tại HTTL Tây Sydney, Australia

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cô Kiêm Diễm hướng dẫn chương trình, MS Lý Thành Lợi QNHT cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Ban hát dẫn thờ phượng cùng Hội Thánh tôn vinh Chúa thánh ca: Vượt Trên Tất Cả Năng Quyền, Chúa Cao Quý và Nơi Đồi Gô Tha để cùng nhau nhớ lại hình ảnh năm xưa Chúa chịu chết trên thập hình, chết vì tội lỗi nhân loại tại vườn Ghết Sê Ma Nê trên 2000 qua.

Với đề tài CHÉN ĐAU THƯƠNG, mục sư Lý Thành Lợi đã dùng lời Chúa trong KInh Thánh làm nền tảng cho Sứ điệp Thương Khó trong Ma-thi-ơ 26:36-46, câu gốc: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8) để giãi bày cho con dân Chúa và thân hữu những bằng chứng, lý do Chúa chịu Thương Khó, ý nghĩa sự chết của Chúa đối với mỗi chúng ta. Chúa Jesus đã chịu chết để trả thay mọi tội lỗi cho nhân loại, và Ngài đã sống lại để ban sự sống sung mãn cho những ai bằng lòng đón nhận món quà vô giá ấy.

Cảm ơn Chúa, sau lời kêu gọi của MS Lý Thành Lợi đã có 1 thân hữu bước lên cầu nguyện tin nhận Chúa.

Được biết tất cả các HTTL cộng đồng người Việt trên toàn nước Úc đã tập hát để chuẩn bị thật tốt về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm Chúa Chịu Thương Khó năm 2015 kết hợp truyền giảng.

Kính xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho các HT khắp nơi tại Úc Châu gặt hái kết quả cho nhà Chúa để có nhiều tân tín gia nhập vào Hội Thánh.

Một số hình ảnh:

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
Nhà thờ Tin lành Tây Sydney

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
Quang cảnh buổi lễ

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
Cô Kim Diễm hướng dẫn chương trình

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
MS Lý Thành Lợi cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
Ban hát dẫn thờ phượng

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
Đơn ca nữ với bài Nước Chảy Về Nguồn

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
HT cầu nguyện dâng hiến

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
Tuyên đọc Lời Chúa Ma-thi-ơ 26:36-46

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
Cầu nguyện cho thân hữu tin Chúa

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
MS Lý Thành Lợi cầu nguyện chúc phước

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.
HT cùng dự tiệc thông công sau khi tất lễ

Australia - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney Hướng Về Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó.

Huỳnh Văn Thạch
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like