Browsing: sydney

Tin tức
0

Hoithanh.com – Sau những ngày thờ phượng Chúa tại Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu lần IV tại Perth và một số HTTL người Việt ở Melbourne,VIC chúng tôi tiếp tục trở về Sydney, NSW viếng thăm Hội Thánh Hurltone Park, Cnr Queen & Griffith Street – NSW 2193, cùng chung thờ phượng Chúa với HT tại đây vào lúc 19giờ 30 ngày thứ bảy 24/01/2015.