Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Đức Tin Và Việc Thiếu Đức Tin Tại Rê-Phi-Đim

Ngày 26 – Đức Tin Và Việc Thiếu Đức Tin Tại Rê-Phi-Đim

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 17:1-16

1 Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. 2 Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? 3 Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy? 4 Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi! 5 Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự. 6 Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên. 7 Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba. Vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng? 8 Vả, khi đó, dân A-ma-léc đến khiêu chiến cùng Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim. 9 Môi-se bèn nói cùng Giô-suê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân A-ma-léc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. 10 Giô-suê bèn làm y như lời Môi-se nói, để cự chiến dân A-ma-léc; còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nổng. 11 Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn. 12 Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. 13 Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-léc và dân sự người. 14 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép điều nầy trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ.15 Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là “Giê-hô-va cờ xí của tôi”; 16 và nói rằng: Bởi vì A-ma-léc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với A-ma-léc từ đời nầy qua đời kia.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên, sau khi cắm trại tại Rê-phi-đim và sau đó phát hiện ra rằng không có nước, đã gây chuyện với Môi-se vì đưa họ ra khỏi Ai Cập. Họ thậm chí sẵn sàng ném đá ông. Do đó, Môi-se đã kêu cầu với Đức Chúa Trời, Đấng ra lệnh cho ông đập vào hòn đá bằng cây gậy của ông và lấy nước từ đó (c.1-7).

Lúc đó, dân A-ma-léc đã tấn công và một trận chiến đã nổ ra. Bất cứ khi nào Môi-se giơ tay lên, thì Y-sơ-ra-ên thắng, nhưng bất cứ khi nào Môi-se bị mệt và hạ tay xuống, thì dân A-ma-léc lại thắng. Vì thế, A-rôn và Hu-rơ đỡ tay của Môi-se lên và, cuối cùng, Y-sơ-ra-ên đã thắng. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời là nguồn của sự chiến thắng (c.8-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-16 Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ hoàn toàn xóa dân A-ma-léc khỏi thế giới, vì thế không ai có thể nhớ đến họ. Điều này là bởi vì, là nhóm đầu tiên tấn công Y-sơ-ra-ên sau việc ra khỏi Ai Cập của họ, họ tượng trưng cho những quyền lực chống nghịch lại Vương quốc của Đức Chúa Trời. Thậm chí trong thế giới ngày nay, có một thế lực tà linh gọi là Ma-môn, cũng giống như A-ma-léc, phủ nhận một cách không biết sợ giá trị của Vương quốc Đức Chúa Trời và tấn công dân sự của Ngài. Ma-môn cũng sẽ bị Đức Chúa Trời tiêu diệt hoàn toàn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-13 Khi Môi-se bị mệt, không thể giơ tay lên được nữa, hai người anh em, A-rôn và Hu-rơ, đã giúp đỡ bên cạnh ông, vì thế tay ông không bị hạ xuống nữa cho đến khi trận chiến kết thúc. Tương tự như vậy, cầu nguyện không chỉ là vấn đề của cá nhân, mà là một điều gì đó cộng đồng phải làm cùng nhau.

Tham khảo

17:9 Đây là sự đề cập lần đầu đến Giô-suê, người hành động như một người trợ giúp cho Môi-se (xem 24:13; 33:11). Ông sẽ ở giữa một số người trung tín trong hoang mạc (xem Dân Số Ký 14:6-9, 30) và sẽ tiếp nối Môi-se, dẫn Y-sơ-ra-ên vào Ca-na-an (xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:9; Giô-suê 1:1-9).

Cầu nguyện: Chúng con tin rằng Chúa luôn luôn ở giữa chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 31-34

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like