Home Chỗ Ở - Giáo Dục Thông Báo – Học Bổng Toàn Phần Viện Thần Học B.H. Carroll

Thông Báo – Học Bổng Toàn Phần Viện Thần Học B.H. Carroll

by Ban Biên Tập
30 đọc

Viện thần học B.H.Carroll là một chủng viện được Hiệp Hội Kiểm Định Giáo Dục Thần Học cấp quốc gia Hoa Kỳ (Association for Biblical Higher Education) accredited (công nhận) và là hội viên cộng tác (Associate Member) của Associate of Theological Schools (ATS, hiệp hội các trường thần học chính quy giá trị nhất tại Hoa Kỳ). Mời các bạn tham khảo trang nhà của viện www.bhcarroll.edu) để biết thêm về trường.

Viện thần học B.H. Carroll đã vận động một số hội thánh và các cơ quan Cơ Đốc tại Hoa Kỳ để cấp học bổng toàn phần (chỉ áp dụng cho kỳ tuyển sinh duy nhất lần nầy) cho các học viên cơ đốc Việt Nam hội đủ điều kiện văn hóa và đức tin theo học trọn một trong các chương trình cao học sau:

Master of Arts in Christian Education (M.A.C.E.)    Thạc Sĩ Văn Chương (Cơ Đốc Giáo Dục)

Master of Arts in Worship (M.A.W.)                         Thạc Sĩ Văn Chương (Thờ Phượng)

Master of Arts in Religion (M.A.R.)                          Thạc Sĩ Văn Chương (Tôn Giáo)

Master of Arts in Theology (M.A.T.)                         Thạc Sĩ Văn Chương (Thần Học)

 

Với mục tiêu giúp đào tạo người phục vụ Chúa tại nhiều địa phương trên thế giới viện đã mở rộng cơ hội cho học viên được học trực tuyến bằng tiếng Việt (qua thông dịch viên), đọc sách giáo khoa được dịch toàn bộ sang tiếng Việt và làm bài bằng tiếng Việt 

Thông tin ghi danh: Xin liên lạc bhc.vbts@gmail.com để được hướng dẫn chi tiết (tiếng Việt).

Thời hạn ghi danh: Từ ngày ra thông báo cho đến 15/3/2015.

Vì số học bổng có giới hạn nên ban tuyển sinh sẽ xét ưu tiên cho những học viên ghi danh sớm nhất bên cạnh các điều kiện căn bản cần thiết để được nhận vào trường.

Viện Thần Học B.H. Carroll Hoa Kỳ

Bình Luận:

You may also like