Khóa Học Làm Phim Tài Liệu Tại Hà Nội

HoiThanh.Com - Hội Thánh Tin Lành Hà Nội tuyển sinh Khóa học làm phim tài liệu cho nhân sự trong các Hội Thánh yêu thích hầu việc Chúa qua lãnh vực truyền thông nói chung và phim tài liệu nói riêng.

Chương Trình Hỗ Trợ Chỗ Ở Cho Sinh Viên

Cựu sinh viên Tin Lành tại TP HCM (mục vụ Cộng đồng TP HCM) vừa triển khai chương trình hỗ trợ chỗ ở cho các sinh viên tại khu vực TP HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội. Các sinh viên có nhu cầu có thể gởi thông tin đăng ký cho ban điều hành ngay từ bây giờ.