Browsing: học bổng thần học

Quốc Tế
0

PayaUnversityokHoiThanh.Com – Khoa Thần Học thuộc Payap University thông báo tuyển sinh cho năm học 2010. Đại Học Payap tại thành phố Chiang Mai – Thailand là đại học lừng danh của Thái, bằng cấp có giá trị tương đương bằng của Hoa kỳ. Các sinh viên Việt Nam có nhiều cơ hội để nhận được học bổng từ chương trình này.