Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Đức Chúa Jêsus Chữa Lành Con Gái Của Một Người Ngoại

Ngày 22 – Đức Chúa Jêsus Chữa Lành Con Gái Của Một Người Ngoại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 7:24-37

24 Từ đó, Đức Chúa Jêsus lên đường đi đến địa phận thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Ngài vào một nhà kia và không muốn ai biết mình ở đó, nhưng không thể giấu được. 25 Một phụ nữ kia có con gái bị uế linh ám, vừa nghe nói về Ngài, lập tức đến phủ phục dưới chân Ngài. 26 Bà là người Hi Lạp, gốc Sy-rô-phê-ni-xi. Bà xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. 27 Đức Chúa Jêsus bảo bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ.” 28 Nhưng bà thưa rằng: “Lạy Chúa, đúng là vậy, nhưng mấy con chó dưới bàn cũng được ăn những miếng bánh vụn của con cái.” 29 Ngài phán: “Con về đi, bởi lời con vừa nói mà quỷ đã ra khỏi con gái con rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy con mình nằm trên giường, và quỷ đã ra khỏi. 31 Đức Chúa Jêsus lại rời địa phận thành Ty-rơ, đi ngang qua thành Si-đôn hướng đến biển Ga-li-lê và vào địa phận Đê-ca-bô-lơ. 32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay trên người ấy. 33 Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta, và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. 34 Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán: “Ép-pha-ta!” nghĩa là: “Hãy mở ra!” 35 Tức thì tai người ấy được mở ra, lưỡi được thong thả, và anh ta nói rõ ràng. 36 Đức Chúa Jêsus bảo họ đừng thuật chuyện nầy với ai, nhưng Ngài càng cấm, người ta càng nói. 37 Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và nói: “Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp: Ngài khiến kẻ điếc nghe được, người câmnói được!”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus đi đến địa phận thành Ty-rơ, một phụ nữ người ngoại cầu xin Ngài chữa lành cho con gái bà bị uế linh ám. Nhưng Đức Chúa Jêsus trả lời bằng cách nói rằng Ngài không thể cho chó ăn bánh mà Ngài phải cho con cái. Dầu vậy, người phụ nữ đã không bỏ đi mà trả lời rằng dù thế, chó chỉ ăn những miếng bánh vụn rớt xuống dưới gầm bàn mà thôi. Đức Chúa Jêsus đã khen ngợi đức tin của người phụ nữ này và đã chữa lành cho con gái bà (c.24-30). Khi Đức Chúa Jêsus trở lại Ga-li-lê, người ta đem đến cho Ngài một người vừa điếc vừa ngọng; họ cầu xin Ngài chữa lành cho người ấy. Đức Chúa Jêsus đã chạm vào tai và lưỡi của người đó và phán với anh ta: “Ép-pha-ta!” (nghĩa là hãy mở ra). Thế rồi người này được lành (c.31-37).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.24-31 Đức Chúa Jêsus đã rao giảng Phúc Âm của Nước Trời thậm chí trong cả những địa phận của người ngoại. Vào thời điểm đó, người ngoại không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời vì luật thanh sạch của người Do Thái. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã dỡ bỏ rào cản này bằng cách rao giảng Phúc Âm cho họ. Tương tự, Đức Chúa Jêsus đã xóa bỏ tất cả những trở ngại trước chúng ta qua chức vụ của Ngài (thập tự giá). Chúng ta hãy có đức tin vào chân lý này và hãy đến trước mặt Đức Chúa Trời mà không cần phải sợ hãi gì cả.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-30 Người phụ nữ gốc Sy-rô-phê-ni-xi tin rằng ngay cả “những miếng bánh vụn” sẽ đủ nếu đó là điều mà Đức Chúa Jêsus sẽ ban. Ngày nay, đức tin của người phụ nữ này kích thích suy nghĩ của chúng ta như thế nào?

Tham khảo   

7:36 đừng thuật chuyện này với ai. Lệnh của Đức Chúa Jêsus là im lặng (so sánh với 1:45; 5:20, 34; 8:26) là nói đến tất cả những ai chứng kiến sự chữa lành này, vì thực tế là lúc ấy, càng ngày càng có nhiều người biết đến Ngài ở Đê-ca-bô-li (so sánh với 5:19). Tuy nhiên, người được chữa lành và những người chứng kiến đều coi thường sự ngăn cấm của Đức Chúa Jêsus, đi ra và nói về phép lạ.

7:37 Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nghĩa là họ tự hỏi không biết có phải Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a không (xem Ê-sai 35:5–6). Họ không mong đợi một Đấng Mê-si-a chịu khổ, mà là một người chính trị giải phóng theo đường lối cuộc nổi dậy của Ma-ca-bê trước đó (166–160 TCN).

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy cứu chúng con, những người đã nhận lãnh ân điển Ngài nhưng vẫn bị câm và bị điếc thuộc linh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 21-23

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like