Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Đức Chúa Jêsus Chữa Lành Người Phụ Nữ Bị Rong Huyết

Ngày 14 – Đức Chúa Jêsus Chữa Lành Người Phụ Nữ Bị Rong Huyết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 5:21-34

21 Đức Chúa Jêsus lại xuống thuyền vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài lúc Ngài đang ở bên bờ biển. 22 Bấy giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến. Khi thấy Đức Chúa Jêsus, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, 23 nài xin rằng: “Con gái nhỏ của tôi sắp chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu, để cháu được chữa lành và sống.” 24 Đức Chúa Jêsus đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. 25 Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm. 26 Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. 27 Bà đã nghe nói về Đức Chúa Jêsus nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. 28 Vì bà tự nhủ: “Chỉ cần chạm được áo Ngài, thì ta sẽ được lành.” 29 Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. 30 Đức Chúa Jêsus liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi: “Ai đã chạm vào áo Ta?” 31 Các môn đồ thưa: “Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi: ‘Ai chạm đến Ta?’ ” 32 Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. 33 Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. 34 Đức Chúa Jêsus phán: “Hỡi con gái Ta, đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh.”

Suy ngẫm và hiểu

Nhiều người đã đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường Ngài đi đến chữa lành cho con gái của Giai-ru. Trong số ấy có một người phụ nữ bị bệnh rong huyết mười hai năm rồi. Người phụ nữ này đã cố chữa chạy bằng mọi cách, nhưng không khỏi bệnh và rồi tình trạng của người ngày càng tệ hơn. Nhưng người nữ này có đức tin rằng mình sẽ được lành nếu chỉ chạm thậm chí vào áo của Ngài thôi. Khi người đó chạm vào áo của Đức Chúa Jêsus, người được lành ngay lập tức! Chúa biết rằng quyền năng của Ngài đi ra khỏi Ngài và hỏi ai vừa chạm vào áo Ngài. Người nữ này thừa nhận rằng mình đã chạm vào Ngài, và Ngài đã khen người phụ nữ này bằng cách nói với cô rằng đức tin của cố đã chữa lành cho cô (c.21-34).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.25-29 Khi người phụ nữ (người phải chịu khốn khổ từ việc rong huyết suốt mười hai năm) đã chạm vào áo của Đức Chúa Jêsus, và đã được lành ngay lập tức. Đức Chúa Jêsus đã không kiểm tra tình trạng của người, mà Ngài lắng nghe và chữa lành cho người. Theo bản năng, Đức Chúa Jêsus đã cho phép quyền năng Ngài chữa lành của Ngài tuôn chảy vào người phụ nữ này. Thực chất, tình yêu thương của Chúa đối với những linh hồn khốn khổ lớn đến nỗi mà Ngài đáp ứng theo trực giác. Là những người đã nhận lãnh được tình yêu thương và sự giúp đỡ như thế từ Chúa, chẳng lẽ chúng ta lại không nên giúp đỡ những người khác bằng tình yêu thương hay sao?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27 Với một người bị bệnh rong huyết,người ta cấm có bất kỳ một sự tiếp xúc nào (tham khảo Lê-vi Ký 15). Nhưng người phụ nữ này đã chạm vào áo của Đức Chúa Jêsus bằng đức tin. Đức tin đã khiến người nữ này hành động. Đức tin của chúng ta nơi Chúa như thế nào? Đức tin của chúng ta có được chứng tỏ qua những hành động của chúng ta hay không?

Tham khảo   

5:30 Tự Đức Chúa Jêsus có cảm giác, có lẽ là nói đến một số cảm giác thuộc thể trong thân thể Ngài, quyền năng đó đã ra từ Ngài, không chỉ bởi việc chạm đến mà bởi việc chạm đến của một người có đức tin rằng Ngài có thể chữa lành người.

5:34 Con gái. Từng có một đám đông người vây quanh Đức Chúa Jêsus, người phụ nữ này bấy giờ tự thấy được chào đón vào gia đình của Đức Chúa Trời. Đức tin của con đã khiến con được lành cho thấy cả sự lành về thuộc thể lẫn sự lành về thuộc linh, vì Tiếng Hy Lạp là sōzō có thể có nghĩa cả “chữa lành” hoặc “cứu”. Đức tin của người phụ nữ này nơi Đức Chúa Jêsus để chữa lành thuộc thể đồng thời cũng trở thành đức tin nơi Ngài để được cứu khỏi tội.

Cầu nguyện: Chúa ôi, giống như Giai-ru và người phụ nữ bị rong huyết, xin hãy giúp chúng con đến trước Ngài bằng đức tin xác quyết và chắc chắn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 46-48

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like