Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Đức Chúa Jêsus Tạo Ra Một Trật Tự Mới

Ngày 06 – Đức Chúa Jêsus Tạo Ra Một Trật Tự Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 2:13-28

13 Đức Chúa Jêsus lại đi về phía biển; cả đám đông đến với Ngài, và Ngài dạy dỗ họ. 14 Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại phòng thuế thì phán với ông: “Hãy theo Ta.” Lê-vi đứng dậy đi theo Ngài. 15 Đang khi Đức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội ngồi cùng bàn với Ngài và các môn đồ Ngài, vì trong số đó có nhiều người đã theo Ngài. 16 Các thầy thông giáo thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những kẻ có tội và người thu thuế thì nói với các môn đồ Ngài rằng: “Tại sao Ngài lại ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi?” 17 Nghe vậy, Đức Chúa Jêsus nói: “Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.” 18 Bấy giờ các môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn, có người đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Tại sao các môn đồ của Giăng và môn đồ của phái Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy lại không kiêng ăn?” 19 Đức Chúa Jêsus trả lời: “Có thể nào khách dự tiệc cưới lại kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ? Chừng nào chàng rể còn ở với họ, thì họ không thể kiêng ăn được. 20 Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ thì trong ngày ấy họ sẽ kiêng ăn. 21 Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ; nếu làm vậy thì miếng vá sẽ chằng rách áo cũ, và chỗ rách sẽ càng tệ hơn. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, rượu mất mà bầu cũng chẳng còn; nhưng rượu mới phải đựng trong bầu da mới.” 23 Vào ngày sa-bát Đức Chúa Jêsus đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Khi đang đi, các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt mấy bông lúa. 24 Những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa, tại sao môn đồ của Thầy làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát?” 25 Ngài đáp: “Các ngươi chưa từng đọc về chuyện Đa-vít đã làm khi người cùng những người đi theo lâm vào cảnh túng đói sao? 26 Trong thời A-bia-tha làm thầy tế lễ thượng phẩm, Đa-vít đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến và cho những người đi theo ăn nữa, dù bánh ấy chỉ có những thầy tế lễ mới được phép ăn.” 27 Rồi Ngài phán: “Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát. 28 Vậy Con Người cũng là Chúa của ngày sa-bát.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã gọi Lê-vi (người thâu thuế) theo Ngài. Sau đó, tại nhà của Lê-vi, Ngài đã ăn chung với nhiều người thu thuế và những tội nhân. Ngoài ra, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus lại không dự phần vào việc kiêng ăn, thậm chí còn phá luật cấm người ta không được làm gì vào ngày Sa-bát. Những người Pha-ri-si trách Đức Chúa Jêsus về tất cả những điều này. Nhưng Ngài đã giải thích rằng mục đích của Ngài đến thế gian là để cứu tội nhân, ở cùng với họ và ban cho họ sự an nghỉ thật (c.13-28).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.13-14 Đức Chúa Jêsus gọi Lê-vi (Ma-thi-ơ) người thu thuế là môn đồ Ngài. Vào thời điểm đó, những kẻ thu thuế bị người Do Thái coi là những kẻ phản quốc, và Lê-vi là người bị ruồng bỏ giữa chính người dân của ông. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã thấy Lê-vi và khiến ông trở thành người hầu việc Nước Trời và Phúc Âm. Chúng ta bị những ai ruồng bỏ và vì những lý do nào? Chúng ta hãy nắm lấy tay Chúa, Đấng sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16 Người Pha-ri-si đã bất mãn với Đức Chúa Jêsus vì ăn chung với những kẻ thu thuế và các tội nhân. Chúng ta có nhóm người nào mà chúng ta không muốn nhìn thấy bằng những tiêu chuẩn riêng của mình không? Chúng ta phải thận trọng để không tạo ra một trật tự hoặc một hệ thống cấp bậc của những nhóm người bằng những tiêu chuẩn theo thế gian của mình.

Tham khảo   

2:21-22 Giống hệt như miếng vải mới, chưa co  không thể nào song hành với cái áo cũ được, Nước Trời không thể được xem chỉ là một miếng vá trên các phép tắc của luật Môi-se và những truyền thống ngoài Kinh Thánh. Rượu mới với bầu da cũ cũng minh họa sự thật tương tự – rằng Đức Chúa Jêsus mang đến một kỷ nguyên mới với những đường lối mới.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, cảm tạ Ngài vì ân điển của Ngài trong việc khiến chúng con trở thành con cái Ngài,dẫu chúng con ở dưới quyền lực của tội lỗi. Xin hãy giúp chúng con quan tâm đến những người bị xã hội ruồng bỏ

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 18-20

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like