Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Cầu Nguyện Và Giảng Dạy

Ngày 04 – Cầu Nguyện Và Giảng Dạy

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác1:35-45

35 Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn cùng các bạn đi tìm Ngài. 37 Khi đã gặp được Ngài, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.” 38 Nhưng Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để Ta còn giảng dạy ở đó nữa; vì đây chính là lý do mà Ta đã đến.” 39 Ngài đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. 40 Có một người phong hủi đến với Đức Chúa Jêsus, quỳ xuống và khẩn xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch.” 41 Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi.” 42 Lập tức phong hủi biến mất, người ấy được sạch. 43 Đức Chúa Jêsus bảo anh ta đi ngay, và nghiêm giọng căn dặn: 44 “Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se dạy, như một lời chứng cho họ.” 45 Nhưng người ấy đi, loan truyền tin nầy khắp nơi, kể hết mọi chuyện, đến nỗi Đức Chúa Jêsus không thể công khai vào thành được mà phải ở những nơi hoang vắng bên ngoài thành. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Dù suốt lịch trình bận rộn của mình, Đức Chúa Jêsus đã đi đến một nơi vắng vẻ vào sáng sớm để cầu nguyện. Thế rồi, bằng sức mạnh của lời cầu nguyện, Ngài đã đi đến các làng để giảng Lời Chúa và đuổi quỷ (c.35-39). Sau đó, một người phong hủi đã đến với Đức Chúa Jêsus và cầu xin được chữa lành. Đức Chúa Jêsus thương xót người và chữa lành cho người đó bằng việc rờ đụng đến người này. Vì bệnh phong hủi được coi là một bệnh ô uế, luật pháp không cho phép người ta tiếp xúc với người phong hủi. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã chạm đến người và cho thấy Ngài có quyền khiến cho những người ô uế được sạch trở lại (c.40-45).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.35 Vào buổi sáng, Đức Chúa Jêsus đã thức dậy sớm để cầu nguyện tại một nơi thanh vắng. Theo cách này, Ngài đã duy trì một cách sốt sắng mối tương giao của Ngài với Đức Chúa Trời. Bằng việc được thêm sức qua sự cầu nguyện, Ngài có thể tiếp tục làm các công việc Chúa. Nếu Con Đức Chúa Trời đã cầu nguyện nhiều như thế, thì ngày hôm nay, chúng ta nên cầu nguyện nhiều bao nhiêu để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy học từ Đức Chúa Jêsus, và đừng để đức tin của chúng ta bị cuốn vào sự nguy hiểm vì không cầu nguyện.

C.40-42 Đức Chúa Jêsus đã chữa lành người phong hủi. Vào thời điểm đó, những người phong hủi được xem là ô uế trong xã hội Do Thái; họ sống là những người bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho người phong hủi này bằng cách rờ đụng vào anh ta và khiến anh được sạch. Điều này cho thấy rõ rằng chỉ Đức Chúa Jêsus mới có thể thực sự khiến một người trở nên sạch.

Tham khảo   

1:35 Bốn động từ (thức dậy/ bước ra/ đi/ cầu nguyện) nhấn mạnh quyết tâm của Đức Chúa Jêsus để có mối thông công với Cha Ngài. Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện vào sáng sớm tinh mơ: khi trời vẫn còn tối.

1:37-38 Mọi người đang tìm thầy. Phi-e-rơ và những người khác chỉ thấy các nhu cầu và vì thế không hiểu lý do Đức Chúa Jêsus đi ra để cầu nguyện là gì (c.35). Đức Chúa Jêsus đã cố ý tự tách mình ra khỏi đoàn dân và sau đó đi đến những làng phía trước, vâng theo sự kêu gọi của Cha để giảng Phúc Âm.

Cầu nguyện:Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con vui hưởng sự hiện diện của Nước Ngài qua mối tương giao hằng ngày của chúng con với Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 10-13

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like