Home Tôi Viết Mừng Chúa Giáng Sinh

Mừng Chúa Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thương người tội lỗi Chúa cam tâm
Bỏ chốn hiển vinh xuống cõi phàm
Máng cỏ lạnh lùng rơm thế gối
Chuồng chiên tơi tả cỏ làm chăn
Mục đồng mấy gã tìm thờ lạy
Bác sĩ ba thầy đến viếng thăm
Một vị Vua Trời vừa giáng thế
Mừng vui khôn xiết dạ hoan hân.

Hoan hân Thiên Chúa xuống trần gian
Bày tỏ tình yêu cứu chúng dân
Mở trói tâm linh, ban sự sống
Tháo xiềng âm phủ, khiến bình an
Giàu sang – Chủ tớ đều vô vọng
Địa vị – Vương quan cũng bẽ bàng
Lần mở Thánh Kinh coi để rõ
Ngàn xưa Con Thánh đã lâm phàm.

Ngàn xưa Con Thánh đã lâm phàm
Mở cửa Nước Trời, giảng Phúc Âm
Kẻ đến cùng Ngài, Ngài đổi mới
Người tin nhận Chúa, Chúa ban ân
Sầu vương thể xác buông ra khỏi
Khổ thấu tâm hồn vụt biến tan
Chúa đến chia đôi dòng lịch sử
Trước sau mãi mãi Chúa quyền năng.

Hoàn-Viên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like