Browsing: christ

Tôi Viết
0

HoiThanh.Com                                                                                                                                                                                                                                                  

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com                                                                                                                                                                                                                                 

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – “Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha” – Phúc âm Giăng:1:14 (Bản dịch mới)

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Con biết con đã phạm tội trong ý nghĩ, lời nói cùng hành động hằng ngày của con. Có nhiều việc thiện con chưa làm. Nhưng con đã làm nhiều điều tội lỗi. Con hối cải về những tội lỗi của con và xoay bỏ mọi điều con biết là sai quấy. Con biết Ngài đã bỏ mạng sống Ngài trên thập tự giá vì cớ con. Con xin dâng lại đời sống con cho Ngài với lòng biết ơn.