Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Hãy Nỗ Lực Vào Sự Yên Nghỉ

Ngày 05 – Hãy Nỗ Lực Vào Sự Yên Nghỉ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 4:1-13

1 Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. 2 Vì Tin Lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ; nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. 3 Về phần chúng ta là những người đã tin thì bước vào sự an nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán: “Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ: ‘Chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của Ta!’ ” Mặc dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới. 4 Vì có chỗ Ngài phán về ngày thứ bảy rằng: “Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài.” 5 Về điều nầy, Ngài lại phán: “Chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của Ta.” 6 Như vậy, vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó. Còn những người trước đây đã nghe Tin Lành nhưng không được vào đó vì không vâng lời. 7 Hơn nữa, sau một thời gian rất lâu, trong một Thi Thiên của Đa-vít, Chúa lại định một ngày nữa gọi là “ngày nay,” như đã dẫn ở trên: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng.” 8 Vì nếu Giô-suê đã cho họ an nghỉ, thì Đức Chúa Trời không còn nói về một ngày khác nữa. 9 Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. 10 Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. 11 Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. 12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình.

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta phải học từ thất bại của dân Y-sơ-ra-ên không vào được Đất Hứa Ca-na-an bởi sự bất tuân của họ, và nỗ lực vào Đất Hứa (sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời) bằng đức tin nơi Phúc Âm chúng ta đã được ban cho. Chỉ những người tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài, thì mới có thể vui hưởng sự yên nghỉ đời đời và trọn vẹn mà Đức Chúa Trời ban (c.1-11).

Lời của Đức Chúa Trời không chỉ sống động và quyền năng, mà còn sắc bén và chính xác nữa. Nó bày tỏ những ý tưởng và cảm xúc của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không được suy nghĩ một cách hời hợt về lời của Đức Chúa Trời, và luôn luôn đón nhận chúng bằng đức tin (c.12-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7-8 Đức Chúa Trời vượt qua cả thời gian, nhưng Ngài ban cho con người, những người sống trong thời gian hữu hạn, món quà của “ngày hôm nay”, và ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua ân điển của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2, 9-11 Sau khi nghe được những lời kỳ diệu của Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng đã không đáp lại bằng đức tin, và vì thế họ đã thất bại không vào được Đất Hứa. Thậm chí ngày nay, chúng ta có thể thấy mình trong những bối cảnh tương tự như của dân Y-sơ-ra-ên. Chúng ta nghe nhiều bài giảng và suy ngẫm Kinh Thánh, nhưng nếu chúng ta không đáp ứng bằng đức tin vâng lời, thì sẽ chẳng có ích lợi gì (sự cứu chuộc) qua việc nghe lời Đức Chúa Trời.

Tham khảo

4:3–5 chúng ta, những người tin. Đức tin nơi tin mừng của Đức Chúa Trời là cần thiết để vào sự yên nghỉ của Ngài (so sánh 3:12, 19; 4:2; và một cách tích cực hơn, hãy xem 6:12; 10:22, 37–39; 11:1–39; 13:7). “Sự yên nghỉ” của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 95:11 (chúng sẽ không vào sự yên nghỉ ta) được kết nối với sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời vào  ngày thứ bảy sau sáu ngày sáng tạo (trích từ Sáng Thế Ký 2:2)

Thực tế là thế hệ Xuất Ai Cập không được phép vào sự yên nghỉ chứng minh rằng sự nghỉ ngơi ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời (bắt đầu trong Sáng Thế Ký 2) vẫn còn để mở. Thậm chí “ngày nay”, vào lúc viết thư Hê-bơ-rơ, sự nghỉ ngơi này có thể vẫn vào được. Sự ngụ ý là cho đến khi Đấng Christ quay trở lại, mọi người mọi thời đại tương tự có thể bước vào sự yên nghỉ này.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con vâng theo những lời Ngài đã ban cho chúng con ngày hôm nay bằng đức tin, Đức Chúa Trời ôi, để chúng con có thể vui hưởng sự yên nghỉ của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phi-líp 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like