Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Một Gia Đình Được Phục Hồi

Ngày 16 – Một Gia Đình Được Phục Hồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 45:16-28

Khi tin tức đến tai hoàng gia Pha-ra-ôn rằng: “Anh em Giô-sép đã đến,” Pha-ra-ôn và quần thần đều vui mừng. 17 Pha-ra-ôn nói với Giô-sép: “Hãy bảo anh em ngươi làm điều nầy: ‘Hãy chất đồ lên lừa và trở về xứ Ca-na-an 18 rước cha và gia đình của các ngươi xuống ở với ta. Ta sẽ ban cho các ngươi phần tốt nhất trong xứ Ai Cập, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất.’ 19 Còn ngươi hãy nói lại với họ thế nầy: ‘Hãy đem xe từ Ai Cập về chở vợ con và rước cha các ngươi xuống đây. 20 Đừng tiếc tài sản mình, vì những gì tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ thuộc về các ngươi.’” 21 Các con trai của Y-sơ-ra-ên đã làm đúng như thế. Giô-sép theo lệnh Pha-ra-ôn cấp xe cộ cũng như lương thực cho anh em dùng trong lúc đi đường. 22 Ông tặng cho mỗi người một bộ quần áo, còn Bên-gia-min thì ông tặng ba trăm miếng bạc và năm bộ quần áo. 23 Ông cũng gửi về cho cha mười con lừa chở đầy các vật quý nhất trong xứ Ai Cập, mười con lừa cái chở lúa mì, bánh, và lương thực để cha dùng trong lúc đi đường. 24 Rồi Giô-sép tiễn anh em mình lên đường. Ông dặn họ: “Đừng cãi cọ nhau dọc đường.” 25 Các anh em từ Ai Cập trở về Ca-na-an, gặp Gia-cốp, cha mình. 26 Họ báo với ông: “Giô-sép hãy còn sống và đang cai trị toàn cõi Ai Cập!” Nhưng lòng Gia-cốp vẫn dửng dưng vì ông không tin lời họ nói. 27 Nhưng khi họ kể lại cho ông tất cả những lời Giô-sép đã nói với họ, và khi thấy xe cộ mà Giô-sép gửi về để rước mình thì tâm thần Gia-cốp, cha họ, mới hồi tỉnh. 28 Y-sơ-ra-ên nói: “Thế là đủ rồi! Giô-sép, con trai ta, vẫn còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Pha-ra-ôn nghe tin rằng các anh em của Giô-sép đã rời xứ Ca-na-an, vua đã mời cha và các anh em của Giô-sép đến Ai Cập. Pha-ra-ôn cũng cấp xe ngựa và tất cả các lương thực cần thiết trong lúc gia đình đi đường. Khi các anh em trở về nhà và thuật lại với Gia-cốp rằng Giô-sép vẫn còn sống, và chàng đang là người người cầm quyền Ai Cập, Gia-cốp đã quyết định đi xuống Ai Cập với hy vọng được gặp Giô-sép trước khi ông qua đời (c.16-28).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-24 Các anh em, những người đã từng ganh tị với “chiếc áo choàng nhiều màu” của Giô-sép và đã cố sát hại chàng, được Giô-sép ban cho những quần áo quý. Điều này cho thấy rằng phước hạnh dồi dào được ban cho Áp-ra-ham thông qua ân điển của Đức Chúa Trời giờ đây sẽ giáng trên mười hai chi tộc. Chúng ta có thể bày tỏ lòng thương xót cho những người đã từng làm hại hoặc làm chúng ta đau đớn không?

C.25-26 Việc nói với Gia-cốp rằng Giô-sép, con trai ông vẫn còn sống, các anh của Giô-sép cuối cùng cũng đã thừa nhận sự dối trá mà họ đã nói trước đây – rằng Giô-sép bị thú dữ ăn thịt. Đó là sự dối trá mà họ đã giữ kín từ lâu lắm rồi, và việc làm sai trái đó đã làm tan nát trái tim của cha họ. Nếu chúng ta đang dối gạt những người quanh chúng ta, thì ngay bây giờ chúng ta phải giải quyết điều này.

Tham khảo   

45:22 Giô-sép tặng nhiều quà cho các anh em mình, hết lòng biệt đãi Bên-gia-min và tiễn các anh em ra về với những quà tặng khác cho cha nữa. Ba trăm miếng bạc. Trước đó, Giô-sép đã bị bán làm nô lệ chỉ với 20 miếng bạc (37:28). 

45:25–28 Không lấy làm lạ, khi Gia-cốp không thể tin rằng Giô-sép chẳng những còn sống mà còn trở thành quan cai trị trên toàn cõi Ai Cập (c.26). Tuy nhiên, dần dần ông bị thuyết phục rằng đó là sự thực, đặc biệt là bởi những món quà do Giô-sép gửi tới. Ông bằng lòng tới thăm Giô-sép. (c.28). 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, đời sống, gia đình và Hội Thánh của chúng con mà Ngài đã ban cho chúng con là đủ cho chúng con rồi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like