Home Văn Nghệ Thi Khúc Tạ Ơn

Thi Khúc Tạ Ơn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Biết ơn Tạo Hóa muôn loài
Càn khôn vũ trụ quyền oai tạo thành
Dựng người hồn thể tinh anh
Bàn tay Thượng Đế vận hành phòng quan.

Nhớ ơn Chúa xuống trần gian
Sinh nơi máng cỏ cơ hàn đêm đông
Ba ba năm tuổi xuân hồng
Chết trên thập giá trả xong tội người.

Cảm ơn Linh Thánh mới tươi
Chở che, yên ủi lòng người sầu đau
Gia thêm ân điển phép màu
Làm vững đạo Chúa đến ngày tái lâm.

Tạ ơn Thiên Chúa bổng trầm
Hiến dâng tài vật, thanh âm tụng truyền
Lòng hèn, sức mọn, ơn Thiên
Dệt thành Thi khúc trong miền “Tạ ơn”*

*Kỷ niệm ngày Lễ Tạ ơn – Thứ năm Ngày 27 Tháng 11 Năm 2014. 

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like