Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Những Người Anh Sấp Mình Xuống Trước Giô-Sép

Ngày 09 – Những Người Anh Sấp Mình Xuống Trước Giô-Sép

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 42:1-17

1 Gia-cốp được tin ở Ai Cập có bán lúa mì nên nói với các con trai: “Sao các con cứ ngồi nhìn nhau vậy? 2 Nầy, cha nghe dưới Ai Cập có lúa. Các con hãy xuống đó mua lúa về cho chúng ta, để chúng ta sống mà khỏi phải chết.” 3 Mười người anh của Giô-sép lên đường xuống Ai Cập để mua lúa. 4 Nhưng Gia-cốp không cho Bên-gia-min, em Giô-sép, đi cùng các anh, vì ông sợ điều không hay xảy đến cho cậu. 5 Vậy, trong số những người đến Ai Cập mua lúa có các con trai của Y-sơ-ra-ên, vì xứ Ca-na-an cũng rơi vào nạn đói. 6 Bấy giờ Giô-sép làm tể tướng của Ai Cập; chính ông là người bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh Giô-sép đến sấp mình xuống đất trước mặt ông. 7 Giô-sép thấy các anh thì nhận ra ngay, nhưng ông làm như người xa lạ đối với họ và hỏi họ một cách lạnh lùng: “Các ngươi từ đâu đến?” Họ trả lời: “Từ xứ Ca-na-an đến để mua lương thực.” 8 Giô-sép nhận biết các anh, nhưng họ không nhận ra ông. 9 Giô-sép nhớ lại những giấc mộng mà ông đã thấy về anh em mình, nên bảo họ: “Các ngươi là gián điệp đến đây để do thám những chỗ sơ hở của xứ nầy.” 10 Họ nói: “Thưa ngài, không phải vậy! Các đầy tớ ngài chỉ đến đây để mua lương thực. 11 Chúng tôi đều là con một cha, vốn là người lương thiện chứ không phải là gián điệp đâu.” 12 Ông quả quyết: “Không! Các ngươi đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ nầy.” 13 Họ nói: “Các đầy tớ ngài có mười hai anh em, con cùng một cha, ở đất Ca-na-an. Đứa em út hiện ở nhà với cha chúng tôi, còn một người mất tích.” 14 Giô-sép nói: “Thật, đúng như ta đã nói, các ngươi là gián điệp. 15 Nhưng đây là cách ta sẽ thử các ngươi: Ta lấy mạng sống của Pha-ra-ôn mà thề rằng, các ngươi sẽ không được rời khỏi nơi nầy nếu người em út của các ngươi không đến đây. 16 Hãy cử một người trong các ngươi về đưa cậu em út xuống, những người còn lại thì phải ở tù tại đây. Lời các ngươi phải được thử nghiệm xem có đúng sự thật hay không. Nếu sai sự thật thì ta chỉ mạng sống Pha-ra-ôn mà thề rằng các ngươi là gián điệp.” 17 Rồi ông giam chung họ vào ngục ba ngày.

Suy ngẫm và hiểu

Bảy năm được mùa dư dật đã trôi qua và nạn đói bắt đầu. Nạn đói cũng ảnh hưởng đến cả Ca-na-an, nơi Gia-cốp đang ở. Gia đình Gia-cốp cũng gặp khó khăn vì họ không còn đủ lúa mì nữa, và vì thế Gia-cốp bảo các con mình đi xuống Ai Cập và mua ít lúa mì. Nhưng ông không cho Bên-gia-min, người con út, đi xuống đó (c.1-4). Vì các anh đứng và sấp mình xuống trước mặt Giô-sép, người cai trị Ai Cập, nên họ không nhận ra được chàng. Giô-sép nhận thấy giấc mộng mà ông chiêm bao từ lâu rồi đã thành hiện thực (c.5-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời đã đem nạn đói đến cả với Gia-cốp, người đang sống ở Miền Đất Hứa. Qua điều này, Ngài đang lập kế hoạch để làm ứng nghiệm giấc mộng của Giô-sép và lời hứa mà Ngài đã hứa với Áp-ra-ham (15:13-16). Chúng ta có đang gặp khó khăn không? Chúng ta hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động thông qua điều này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8 Những người anh, những người đến để mua lúa mì, đã không nhận ra được Giô-sép, em trai của họ, người quản lý lúa mì và sấp mình xuống trước mặt chàng. Đây chính là thời điểm khi giấc mộng, trong đó những bó lúa của các anh sấp mình xuống trước bó lúa của Giô-sép, đã được làm thành (37:7). Mặc dù giấc mộng này, điều những người anh không tin sẽ thành hiện thực, vẫn có một chặng đường dài phải qua, trước khi ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ trở thành hiện thực.

Tham khảo   

42:6 Trong khi Giô-sép nhận ra các anh mình, thật không có gì ngạc nhiên khi họ không chú ý đến thân phận thực sự của quan tể tướng Ai Cập, người đang chất vấn động cơ đến Ai Cập của họ. sấp mình xuống đất trước mặt ông. Sự cúi rạp người của các anh trai được Giô-sép giải thích rõ ràng như việc làm ứng nghiệm những giấc mộng trước kia của ông (37:5-11). Người kể nhấn mạnh điều này khi nhắc đến việc Giô-sép nhớ lại những giấc mộng. (42:9).

42:10–17 Trong khi nỗ lực phủ nhận sự cáo buộc làm gián điệp, các anh của Giô-sép đề cập đến người em út đang ở nhà với cha họ. Nắm lấy việc nhắc đến Bên-gia-min này, Giô-sép đòi các anh chứng minh sự thành thật của mình bằng cách cho về đưa người em út đến. Sau đó, để chứng minh uy quyền của mình trên các anh, Giô-sép đã giam họ vào ngục ba ngày.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con xưng nhận rằng chỉ duy Ngài mới có thể bảo vệ gia đình và cộng đồng của chúng con

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ 8-9

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like