Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Những Giấc Mộng Của Pha-Ra-Ôn

Ngày 06 – Những Giấc Mộng Của Pha-Ra-Ôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 41:1-13

1 Hai năm sau, Pha-ra-ôn nằm mộng, thấy mình đứng bên bờ sông Nin. 2 Chợt có bảy con bò đẹp đẽ, béo tốt từ dưới sông đi lên, gặm cỏ trong đám sậy. 3 Tiếp đến lại có bảy con bò khác, xấu xí, gầy guộc từ dưới sông lên theo, đến đứng cạnh bảy con bò kia, trên bờ sông. 4 Bảy con bò xấu xí, gầy guộc ăn thịt bảy con bò đẹp đẽ, béo tốt. Rồi Pha-ra-ôn tỉnh giấc. 5 Vua lại ngủ tiếp và nằm mộng lần thứ nhì. Vua thấy bảy bông lúa chắc hạt và tốt tươi mọc chung trên một cọng lúa. 6 Kế đó, có bảy bông lúa khác, lép hạt và héo úa vì gió đông, mọc theo bảy bông lúa kia. 7 Bảy bông lúa lép hạt nuốt chửng bảy bông lúa chắc hạt. Pha-ra-ôn thức giấc, và thấy đó là một giấc mộng. 8 Sáng hôm sau, tinh thần vua bị xao động, vua truyền gọi tất cả các thuật sĩ và các nhà hiền triết Ai Cập đến. Vua kể lại cho họ giấc mộng của mình, nhưng không một ai giải thích được ý nghĩa của giấc mộng đó cho vua cả. 9 Bấy giờ quan hầu rượu mới tâu với Pha-ra-ôn: “Hôm nay tôi nhớ lại những lầm lỗi của tôi. 10 Trước đây, có lần bệ hạ nổi giận với quần thần, đã giam quan dâng bánh và tôi trong dinh của quan chỉ huy vệ binh. 11 Một đêm kia, ông ấy và tôi cùng nằm mộng, và mỗi giấc mộng có ý nghĩa khác nhau. 12 Cùng bị giam chung với chúng tôi có một thanh niên người Hê-bơ-rơ, nô lệ của quan chỉ huy vệ binh. Chúng tôi đã kể lại cho anh ta giấc mộng của chúng tôi và anh ta đã giải thích ý nghĩa giấc mộng của mỗi người. 13 Rồi mọi việc đã xảy ra đúng như lời anh ta giải thích: Tôi được phục hồi chức vụ, còn quan kia bị treo cổ.”

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi Giô-sép vẫn còn ở trong tù, thì một đêm Pha-ra-ôn nằm mơ thấy hai giấc mộng. Giấc mộng này thật lạ lùng và Pha-ra-ôn đã bối rối khi ông tỉnh giấc. Vì thế, sáng hôm sau Pha-ra-ôn cho gọi các thuật sĩ và những nhà thông thái đến và nói cho họ về những giấc mộng của mình, nhưng họ không thể giải nghĩa chúng. Điều này là vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua những giấc mộng điều sẽ xảy ra trong tương lai, và vì thế chỉ Ngài mới có thể giải nghĩa chúng mà thôi (c.1-8). Nhưng quan hầu rượu đã nhớ ra Giô-sép, người đã giải nghĩa giấc mộng của ông và tâu trình về Giô-sép lên Pha-ra-ôn. Đây chính là thời điểm đã định của Đức Chúa Trời (c.9-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Giô-sép nghĩ rằng chàng sẽ được ra tù khi quan hầu rượu được phóng thích, nhưng đã hai năm trôi qua rồi mà chàng vẫn ở trong tù. Dường như đó là một thời gian quá dài đối với một tội ác mà Giô-sép không hề phạm, nhưng nước Đức Chúa Trời không phải là nơi mà hiệu quả là quan trọng trước tiên. Mặc dù có vẻ như là thời gian bị lãng phí, nhưng nếu chúng ta ở trong Chúa, thì chúng ta phải nhớ rằng một chốc một lát cũng không hề lãng phí.

C.9-13 Quan hầu rượu đã nhớ đến Giô-sép, người hai năm trước đã giải nghĩa giấc mộng cho ông và tâu với Pha-ra-ôn về chàng. Sự vô ý trong việc lãng quên yêu cầu của Giô-sép có vẻ như tàn nhẫn, nhưng đó là để tất cả được thực hiện vào thời điểm của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

41:8 Các thuật sĩ Ai Cập. Đây có lẽ là các quan làm công việc giải thích các dấu hiệu và điềm báo – không nên nhầm lẫn với những nhà ảo thuật hiện đại biểu diễn để giải trí. Việc Giô-sép rất thành công với việc giải mộng – bởi “việc giải mộng thuộc về Chúa” (40:8)-thuyết phục mọi người rằng Giô-sép đang đánh bại người Ai Cập trên chính đất của họ.

41:8–13 Việc các quan của Pha-ra-ôn không thể giải thích được các giấc mơ của vua khiến quan hầu rượu nhớ lại Giô-sép và khả năng giải mộng chính xác của chàng (xem 40:5-22). 41:12 Việc xuất thân không phải người Ai Cập của Giô-sép được thể hiện trong cách diễn đạt: một thanh niên người Hê-bơ-rơ.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng con không nhận biết mục đích của Ngài, thì xin hãy giúp chúng con hôm nay sống yên lặng cho đến khi Ngài bày tỏ cho chúng con các công việc của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 17-21

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like