Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Đức Chúa Trời Ở Cùng Gia-Cốp

Ngày 19 – Đức Chúa Trời Ở Cùng Gia-Cốp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 31: 36-55

36 Bấy giờ Gia-cốp nổi giận và trách La-ban: “Con có tội gì, có lỗi gì mà cha hằm hằm truy đuổi con như vậy! 37 Cha đã lục soát tất cả hành lý của con, cha có tìm được vật gì thuộc về nhà cha không? Cha cứ đem tang vật đó ra trước mặt anh em bà con hai bên, để họ phân xử cho chúng ta. 38 Suốt hai mươi năm con ở với cha, chiên và dê của cha không hề bị sẩy thai, và con chẳng bao giờ ăn thịt chiên đực trong bầy của cha. 39 Con cũng chưa hề đem về cho cha một con vật nào bị thú rừng cắn xé; nếu có thì chính con đã bồi thường cho cha rồi. Cha còn đòi luôn những con bị mất cắp ban ngày hay bị bắt trộm ban đêm. 40 Ban ngày con bị nắng thiêu, ban đêm chịu lạnh lẽo, ngủ không an giấc. 41 Hai mươi năm con ở trong nhà cha là thế đấy. Con phải giúp việc cho cha mười bốn năm để được hai cô con gái của cha, sáu năm để có được bầy súc vật từ bầy của cha, mà cha còn thay đổi tiền công của con đến mười lần. 42 Nếu Đức Chúa Trời của tổ phụ con, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là Đấng mà Y-sác kính sợ, không phù hộ con, chắc bây giờ cha đã đuổi con đi với hai bàn tay trắng. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy nỗi đớn đau và công lao của con nên đêm qua Ngài đã phân xử rồi.” 43 La-ban trả lời Gia-cốp: “Các cô gái nầy là con gái của cha, các đứa trẻ nầy là cháu của cha, các bầy súc vật nầy là bầy của cha. Tất cả những gì con thấy đều là của cha. Nhưng hôm nay cha có thể làm gì được với các con gái và các cháu của cha đây? 44 Bây giờ, hãy đến, chúng ta cùng kết ước với nhau để làm bằng chứng giữa cha và con.” 45 Gia-cốp lấy một tảng đá, dựng lên làm trụ; 46 rồi bảo anh em họ hàng mình: “Hãy gom đá lại.” Họ gom đá lại, chất thành một đống, và ngồi ăn bên đống đá. 47 La-ban đặt tên đống đá đó là Y-ê-ga Sa-ha-đu-ta; còn Gia-cốp gọi là Ga-lét. 48 La-ban nói: “Hôm nay đống đá nầy làm chứng giữa cha và con.” Vì thế, người đặt tên nó là Ga-lét. 49 Đống đá nầy cũng được gọi là Mích-pa, vì La-ban có nói: “Cầu xin Đức Giê-hô-va canh giữ cha và con khi chúng ta xa cách nhau. 50 Nếu con bạc đãi các con gái của cha, hoặc ngoài các con gái của cha ra con còn cưới vợ khác, thì hãy nhớ rằng, dù không có người nào xem xét chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn là nhân chứng giữa cha và con.” 51 La-ban còn nói với Gia-cốp: “Nầy là đống đá, nầy là trụ đá mà cha đã dựng lên giữa cha và con. 52 Đống đá nầy và trụ đá nầy làm chứng rằng cha không được vượt quá nơi nầy để đến chỗ con, và con cũng không được vượt quá nơi nầy để đến chỗ cha, với ý đồ xấu. 53 Cầu xin Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời của Na-cô phân xử giữa chúng ta!” Gia-cốp nhân danh Đấng mà cha mình là Y-sác kính sợ mà thề, 54 rồi dâng sinh tế tại trên núi, và mời các anh em bà con dùng bữa. Sau khi dùng bữa, họ nghỉ qua đêm trên núi. 55 Hôm sau, La-ban dậy sớm, hôn từ biệt và chúc phước cho con cháu, rồi lên đường trở về nhà.

Suy Ngẫm Và Hiểu

Gia-Cốp Nhớ Lại Hai Mươi Năm Ông Đã Làm Việc Cho La-Ban Và Quở Trách Ông Ta. Không Giống Gia-Cốp, Người Đã Phục Vụ La-Ban Một Cách Trung Tín, La-Ban Luôn Luôn Lừa Gia-Cốp. Nhưng Đức Chúa Trời ở Cùng Gia-Cốp. Vì Thế, Thậm Chí Với Sự Lừa Đảo Của La-Ban, Gia-Cốp Vẫn Có Thể Trở Nên Giàu Có Với Sự Trợ Giúp Của Đức Chúa Trời (C.36-42). Sau Đó, Gia-Cốp Và La-Ban Đã Lập Một Hòa Ước Để Họ Sẽ Không Làm Hại Lẫn Nhau. Để Làm Dấu, Họ Đã Dựng Một Cột Trụ Bằng Những Viên Đá Và Vui Vẻ Dùng Bữa Với Nhau (C.43-55).

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào?

C.41-42 Đức Chúa Trời Đã Ban Thưởng Cho Công Lao Của Gia-Cốp Trong Hai Mươi Năm Phục Vụ Cho Cậu Của Ông. Đối Với Đức Chúa Trời, Không Một Ngày Nào Trong Hai Mươi Năm Lao Động Của Gia-Cốp Mà Lại Là Số Không. Đức Chúa Trời Đã Khiến Ông Nên Giàu Có Với Những Của Cải Mà Ông Xứng Đáng. Nhưng Phước Hạnh Thực Sự Mà Gia-Cốp Nhận Được Không Phải Là Phần Thưởng Về Vật Chất, Mà Là Sự Nhận Biết Rằng Đức Chúa Trời ở Cùng Ông Trong Suốt Hai Mươi Năm Qua. Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng Áp-Ra-Ham Và Y-Sác Thờ Phượng, Bây Giờ Trở Thành Đức Chúa Trời Của Gia-Cốp.

C.43 La-Ban Vẫn Công Bố Là Tất Cả Mọi Thứ Gia-Cốp Có Là Của Ông Ta. Đây Là Một Hình ảnh Rõ Ràng Của Một Người Đã Trở Thành Nô Lệ Cho Nỗi Ám ảnh Và Lòng Tham Lam. Hãy Cầu Nguyện Cho Tấm Lòng Của Chúng Ta – Rằng Chúng Ta Có Thể Chúc Phước Và Thừa Nhận Thành Công Của Những Người Khác.

Tham Khảo

31:36–42 Gia-Cốp Đáp Lại Một Cách Gay Gắt Sự Buộc Tội Ăn Cắp Không Được Chứng Minh Bằng Cách Thuật Lại Một Cách Tỉ Mỉ, Cách Mà Ông Đã Chăm Sóc Bầy Đàn Của La-Ban. Trong Suốt 20 Năm Lao Động Vất Vả Gia-Cốp Không Bao Giờ Một Lần Lợi Dụng La-Ban, Thậm Chí Cả Khi Người Kia Tìm Cách Xử Tệ Với Ông.

31:42 Đức Chúa Trời Của Áp-Ra-Ham Và Sự Kính Sợ Của Y-Sác. Từ “Sự Kính Sợ”, Một Phép ẩn Dụ, Rõ Ràng Là Một Từ Thay Thế Đối Với “Đức Chúa Trời.” Có Thể, Do Y-Sác Đối Xử Với Đức Chúa Trời Với Lòng Kính Sợ, Nên Đức Chúa Trời Có Thể Được Mệnh Danh Là “Đấng Đáng Kính Sợ” Hoặc “Sự Kính Sợ” Của Y-Sác. Một Khả Năng Khác Là Ý Tưởng Rằng Đức Chúa Trời Của Y-Sác Có Sự Kính Sợ Trong Những Người Khác (Xem, Ví Dụ, Phản ứng Của A-Bi-Mê-Léc Trong 26:10–11, 28–29).

Cầu Nguyện: Xin Hãy Giúp Chúng Con Được Huấn Luyện Thuộc Linh ở Pha-Đan A-Ram Của Chúng Con, Để Chúng Con Có Thể Biết Ngài Một Cách Phải Lẽ, Đức Chúa Trời Ôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-La-Chi 21-23

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like