Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Một Kế Hoạch Nắm Bắt Lấy Phước Của Đức Chúa Trời

Ngày 08 – Một Kế Hoạch Nắm Bắt Lấy Phước Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 27: 1-14

1 Y-sác tuổi cao, mắt mờ không còn thấy được nữa. Ông gọi Ê-sau, con trưởng nam, và nói: “Con ơi!” Ê-sau thưa: “Dạ, con đây.” 2 Ông nói: “Nầy, cha đã già rồi, chẳng biết chết ngày nào. 3 Bây giờ, con hãy lấy khí giới, ống tên và cây cung của con, ra đồng săn thú rừng cho cha. 4 Rồi con làm một món thật ngon theo sở thích của cha, và dọn lên cho cha ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời.”

5 Lúc Y-sác nói với Ê-sau, con trai mình, thì Rê-bê-ca nghe được. Vì vậy, trong khi Ê-sau ra đồng săn thú rừng để đem về 6 thì Rê-bê-ca nói với Gia-cốp, con trai mình: “Nầy, mẹ vừa nghe cha con nói với Ê-sau, anh con, và dặn: 7 ‘Hãy đem thịt rừng về nấu cho cha một món thật ngon để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va trước khi cha qua đời.’ 8 Vậy, con ơi, bây giờ hãy nghe lời mẹ bảo. 9 Con mau ra ngoài bầy gia súc, bắt cho mẹ hai dê con thật mập, rồi mẹ sẽ làm một món thật ngon, đúng với sở thích của cha con. 10 Con sẽ đem đến cho cha ăn để ông chúc phước cho con trước khi qua đời.” 11 Nhưng Gia-cốp thưa với mẹ: “Mẹ xem, Ê-sau, anh con, người thì đầy lông, còn con thì nhẵn nhụi. 12 Biết đâu cha sẽ rờ con và con bị phát hiện là kẻ lừa gạt. Vậy thì con tự chuốc lấy sự rủa sả chứ chẳng phải phước lành đâu.” 13 Mẹ Gia-cốp bảo: “Con ơi, để mẹ chịu sự rủa sả đó cho con; con cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con đi.” 14 Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con đem đến cho mẹ, và bà làm món ăn ngon, hợp với sở thích của người cha.

Suy ngẫm và hiểu

Y-sác bảo với Ê-sau rằng ông sẽ chúc phước cho chàng, nếu chàng mang về đồ ăn mà Y-sác ưa thích. Nhưng khi Rê-bê-ca phát hiện ra điều này, bà đã bảo Gia-cốp rằng bà sẽ làm đồ ăn Y-sác thích. Bà muốn Gia-cốp mang đồ ăn này đến cho Y-sác và nhận phước mà Ê-sau chuẩn bị được nhận. Gia-cốp do dự bởi vì chàng sợ sẽ bị rủa sả nếu cha chàng biết được trò lừa. Dầu vậy, Rê-bê-ca thuyết phục chàng nói rằng bà sẽ nhận sự rủa sả thay chàng nếu kế hoạch bị thất bại (c.1-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Cho dù Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài đã chọn Gia-cốp làm người thừa kế của Y-sác, Y-sác vẫn hoạch định chúc phước cho Ê-sau. Điều này chỉ ra rằng tấm lòng của Y-sác không được hướng dẫn bởi một quyết định thuộc linh, nhưng bởi sự thiên vị của ông đối với Ê-sau. Ngày nay những chuẩn mực của chúng ta là gì khi chúng ta lập quyết định quan trọng của cuộc đời? Điều gì hướng dẫn cho quyết định của chúng ta – cảm xúc của chúng ta hay Lời của Đức Chúa Trời?

C. 6-13 Rê-bê-ca có kế hoạch đánh lừa Y-sác và Ê-sau, để Gia-cốp có thể nhận được phước. Đây là một phương pháp hết sức con người (ích kỷ), điều dẫn đến việc Gia-cốp bị đuổi khỏi nhà của mình và phải đối diện với những sự đau khổ tiếp theo. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là giao ước của Đức Chúa Trời vẫn được làm thành, cho dù thông qua một phương pháp của con người như thế này.

Tham khảo

27:5–10 Rê-bê-ca lắng nghe. Người kể chuyện rõ ràng chỉ ra rằng Rê-bê-ca xúi giục và phối hợp với sự lừa dối Gia-cốp đưa ra. Điều này làm giảm nhẹ, nhưng không loại bỏ tội của Gia-cốp trong việc lừa dối cha mình. 27:11 Từ lúc ra đời, Ê-sau rõ ràng đã khác Gia-cốp bởi bề ngoài có nhiều lông của chàng (xem 25:25).

27:11–13 Khi Gia-cốp bày tỏ nỗi lo lắng về việc bị phát hiện, Rê-bê-ca nói rằng bà sẽ chịu bất cứ sự rủa sả nào giáng trên chàng. Nỗi khao khát của Rê-bê-ca mong Gia-cốp nhận được phước của con trưởng không nghi ngờ là có động lực từ tình yêu thương đặc biệt bà dành cho chàng (xem 25:28).

Cầu nguyện: Xin hãy ban cho chúng con đôi mắt và đôi tai để nuôi dưỡng thế hệ sau theo ý muốn của Ngài, Đức Chúa Trời ôi!

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like