Browsing: ơn phước

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Vào lúc 9 giờ ngày 06/11/2014, HT Khánh Hội – Tp. HCM đã tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ Chúa và kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh trong ơn phước của Đức Chúa Trời.