Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Lòng Hiếu Khách Và Sự Đối Xử Nhẫn Tâm

Ngày 22 – Lòng Hiếu Khách Và Sự Đối Xử Nhẫn Tâm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 19: 1-11

1 Chiều tối, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó Lót đang ngồi tại cổng thành. Khi thấy hai thiên sứ đến, Lót đứng dậy tiếp đón và quỳ sấp mặt xuống đất. 2 Ông nói: “Thưa quý ngài, xin mời quá bước đến nhà của đầy tớ quý ngài, nghỉ đêm và rửa chân, rồi sáng mai quý ngài có thể dậy sớm lên đường.” Nhưng hai thiên sứ đáp: “Không, đêm nay chúng tôi sẽ ở ngoài phố.” 3 Lót hết sức nài ép nên hai thiên sứ phải ghé vào nhà ông. Lót dọn tiệc, nướng bánh không men, và hai thiên sứ dùng bữa. 4 Nhưng khi hai thiên sứ chưa đi nghỉ thì những người đàn ông thành Sô-đôm, mọi người từ trẻ đến già, không thiếu một ai, đã đến bao vây nhà. 5 Chúng gọi Lót ra và hỏi: “Những người khách vào nhà ông tối nay đang ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây để chúng tôi ăn nằm với họ.” 6 Lót ra ngoài gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng mình, 7 và nói: “Xin anh em đừng làm điều gian ác đó! 8 Đây tôi có hai con gái chưa chồng, để tôi trao chúng cho anh em, tùy anh em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì với hai người kia, vì họ đã đến tá túc dưới bóng mái nhà tôi.” 9 Bọn chúng hét: “Tránh chỗ khác! Tên nầy đến tạm cư ở đây mà nay lại muốn làm quan tòa sao! Chúng ta sẽ xử ngươi còn tệ hơn hai người kia nữa.” Rồi chúng xô mạnh Lót và xông đến phá cửa. 10 Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra kéo Lót vào nhà, đóng cửa lại, 11 rồi trừng phạt đám đàn ông ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều bị quáng mắt, đến nỗi chúng mệt nhọc tìm cửa mà không được.

Suy ngẫm và hiểu

Khi hai thiên sứ đến Sô-đôm, Lót đã đưa họ vào nhà mình để họ được an toàn. Sau đó, những người nam ở Sô-đôm đã đến với ông và yêu cầu ông giao các vị khách (các thiên sứ) cho họ, để họ có thể thực hiện những hành động đồng tính với họ. Điều này cho thấy sự bại hoại của Sô-đôm đã đến mức nào. Lót đã cầu xin những người đó để cho các vị khách yên, và đề nghị giao chính hai con gái của mình thay thế. Tuy nhiên, lòng của những người này đã đầy dẫy những đồi bại và họ đã cố phá cửa xông vào nhà Lót. Đáp lại, các thiên sứ đã làm mù mắt họ (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-11 Đức Chúa Trời đã làm mù mắt của những người đàn ông tại Sô-đôm, những người đang sống bằng những nhục dục như thú vật. Nhưng ngay cả khi bị mù, những người đàn ông này cũng không thể dừng thói dâm ô của họ. Việc không ăn năn của họ cho thấy sự đoán xét của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ rồi (Rô-ma 1:26-27).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1, 7, 9 Lót đã lựa chọn cho mình một đời sống dư dật cách xa với Áp-ra-ham, người của giao ước, nhưng Lót đã kết thúc với một đời sống thảm bại, nơi ông không được thế gian thừa nhận và cũng được phước của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn lại và tra xét xem có phải chúng ta công bố là những Cơ Đốc nhân nhưng lại không sống đời sống trong sự sáng không, và có phải chúng ta ‘đi hàng hai’ giữa nước của Đức Chúa Trời và thế gian không.

Tham khảo   

19:6-9 Thiện chí của Lót để bảo vệ hai người nam khỏi đám đông đang vây quanh nhà mình thật đáng khen ngợi. Trong tuyệt vọng, ông đưa hai người con gái chưa chồng của mình làm những người thay thế – một hành động gây sốc, hèn nhát và không thể tha thứ được. Phản ứng của đám đông chỉ chứng thực bản chất thực sự gian ác trong ý định của họ.

19:9 Bấy giờ, sự thù nghịch của đám đông lại nhằm vào Lót. Trong khi ông nói họ là “anh em” (c.7), thì họ lại xem ông và phẫn nộ với ông như một người ngoại quốc lại trở thành quan tòa. 19:10-11 Thuyết phục đám đông thất bại, bản thân Lót cũng cần được giải cứu. Các thiên sứ khiến những người nam gần cửa nhà của Lót nhất bị quáng mắt.

Cầu nguyện: Vì chúng con không thể vừa phục vụ Ngài lại vừa phục vụ thế gian được, xin hãy giúp chúng con hôm nay sống bằng sự sáng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 1-3

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like