Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Có Điều Gì Quá Khó Với Chúa Không?

Ngày 20 – Có Điều Gì Quá Khó Với Chúa Không?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 18: 1-15

1 Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ra-ham gần các cây sồi của Mam-rê, khi ông đang ngồi nơi cửa trại vào lúc trời nắng gắt trong ngày. 2 Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt mình. Vừa thấy họ, ông liền từ cửa trại chạy ra đón và quỳ sấp mặt xuống đất. 3 Ông nói: “Thưa chúa, nếu tôi được ơn trước mặt chúa, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa. 4 Xin cho tôi lấy ít nước, mời quý ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới bóng cây nầy. 5 Dù gì quý ngài cũng đã quá bộ đến nhà đầy tớ rồi, xin cho phép tôi đem một ít bánh để quý ngài lót dạ rồi hãy lên đường.” Các vị ấy nói: “Hãy cứ làm như điều ông nói.”

6 Áp-ra-ham vội vàng trở về trại, đến nói với Sa-ra: “Hãy mau lấy hai mươi ký tinh bột, nhồi và làm bánh đi.” 7 Áp-ra-ham chạy đến chỗ bầy gia súc, bắt một con bê béo tốt, giao cho đầy tớ để nhanh chóng nấu dọn. 8 Ông đem sữa tươi, sữa chua và thịt bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt các vị ấy. Trong lúc họ ăn, ông đứng hầu dưới bóng cây.

9 Các vị ấy hỏi Áp-ra-ham: “Sa-ra vợ của con đâu?” Ông thưa: “Kìa, nàng đang ở trong trại.” 10 Một vị nói: “Khoảng thời gian nầy năm sau, ta chắc chắn sẽ trở lại đây với con, và lúc ấy Sa-ra, vợ con, sẽ có một con trai.” Sa-ra nghe được lời đó tại cửa trại, sau lưng vị ấy.

11 Cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã già, tuổi đã cao. Sa-ra không còn khả năng sinh sản. 12 Vì thế, Sa-ra cười thầm và tự nhủ: “Già như tôi thế nầy mà còn được hưởng niềm vui đó sao? Hơn nữa, chúa tôi cũng đã già rồi!” 13 Đức Giê-hô-va hỏi Áp-ra-ham: “Tại sao Sa-ra cười và nghĩ rằng: ‘Có thật tôi già thế nầy mà vẫn sinh con được sao?’ 14 Có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? Đến kỳ đã định, năm sau Ta sẽ trở lại với con, và Sa-ra sẽ có một con trai.” 15 Vì sợ nên Sa-ra chối rằng: “Con có cười đâu!” Nhưng Ngài phán: “Thật con đã cười!”.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời và các thiên sứ của Ngài hiện ra với Áp-ra-ham như là những người khách, và Áp-ra-ham, đã bày tỏ lòng hiếu khách với họ. Những người đã nhận lòng hiếu khách của Áp-ra-ham nói rằng Sa-ra sẽ có một con trai vào khoảng thời gian này sang năm. Nhưng Sa-ra cười thầm, khi bà nghe được điều này, vì bà và chồng bà đã rất già rồi và bà đã qua cái tuổi sinh đẻ. Nhưng Đức Chúa Trời đã quở trách sự thiếu niềm tin của Sa-ra và bảo bà rằng chẳng có gì quá khó đối với Chúa cả (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-10 Lại một lần nữa, và là lần cuối, Đức Chúa Trời đã bày tỏ thời điểm khi đứa con của lời hứa được sinh ra. Áp-ra-ham đã cố gắng hoàn thành lời hứa của Đức Chúa Trời qua A-ga và Ích-ma-ên, nhưng Chúa đã dẫn dắt ông và khiến ông chờ đợi 25 năm. Đức Chúa Trời đã từng chờ đợi Áp-ra-ham để hoàn toàn là người của đức tin. Tương tự như thế, Đức Chúa Trời muốn chúng ta hoàn toàn là những người của đức tin trước khi chúng ta thực hiện bất cứ điều gì.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-8 Áp-ra-ham đã lo liệu việc nghỉ ngơi, nước và thức ăn cho các vị khách. Qua sự hiếu khách hết lòng như thế, ông không hề biết mình đã phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta từng dành cho những người lân cận của chúng ta lòng hiếu khách nào? Chúng ta đang phục vụ Chúa khi chúng ta phục vụ những người lân cận của chúng ta (Ma-thi-ơ 25:35).

Tham khảo   

18:1-15 Đoạn này, không giống như một số phân đoạn Kinh Thánh khác, nhưng đoạn này  kể lại những sự xuất hiện thiên thượng, đã đưa ra sự mô tả chi tiết về cách Chúa hiện ra với Áp-ra-ham. Bằng việc kể lại chi tiết này, nó làm nổi bật bản chất rời rộng của Áp-ra-ham vì ông bày tỏ lòng hiếu khách với ba “người nam”. Chủ đề về lòng hiếu khách rời rộng này lại xuất hiện trong chương 19 trong sự liên quan đến Lót.

18:6-8 Những câu này trình bày chi tiết sự chuẩn bị bữa ăn, nhấn mạnh phí tổn mà Áp-ra-ham dùng để phục vụ cách hào phóng cho các vị khách của mình. Ông đứng hầu. Áp-ra-ham không cùng ăn với những người này, mà giống như người đầy tớ, ông chờ đợi họ. Các sự kiện của c.2-8 (và (19:1-3) có khả năng ám chỉ đến trong Hê-bơ-rơ 13:2.

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con cầu nguyện, và trông đợi rằng, thực tế là chẳng có điều gì quá khó đối với Ngài được minh chứng trong mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 7-9

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like