Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Sự Công Bình Của Con Người Và Sự Bất Hợp Lý Của Đức Chúa Trời (?)

Ngày 22 – Sự Công Bình Của Con Người Và Sự Bất Hợp Lý Của Đức Chúa Trời (?)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 34:31-35:16

31 Vì có ai từng thưa với Đức Chúa Trời rằng: ‘Con đã chịu sửa phạt; con sẽ không làm điều gian ác nữa. 32 Xin Chúa chỉ dạy con những gì con không thấy; nếu con đã phạm tội, con sẽ không tái phạm’? 33 Được vậy thì theo anh Đức Chúa Trời có báo trả không? Nhưng anh đã không chịu ăn năn, nên chính anh phải chọn chứ không phải tôi; vậy anh hãy nói ra điều mình biết. 34 Những người hiểu biết sẽ nói với tôi, người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói rằng: 35 ‘Gióp nói cách thiếu hiểu biết, lời lẽ của anh ta thiếu sáng suốt.’ 36 Cầu cho Gióp bị thử thách đến cùng, vì anh ta đối đáp như phường gian ác; 37 Anh ta đã thêm tội phản loạn vào tội lỗi mình, vỗ tay ngạo đời giữa chúng ta, và gia tăng lời phạm thượng với Đức Chúa Trời.”

35

1 Ê-li-hu lại nói tiếp: 2 “Anh tưởng mình đúng khi nói rằng: ‘Tôi công chính trước mặt Đức Chúa Trời’ sao? 3 Anh thắc mắc: ‘Nếu tôi không phạm tội, tôi sẽ được lợi gì? Điều ấy có tốt hơn cho tôi chăng?’ 4 Chính tôi sẽ trả lời cho anh, và các bạn của anh nữa. 5 Hãy ngước mắt lên và xem các tầng trời; Hãy quan sát các đám mây cao hơn anh vời vợi. 6 Nếu anh phạm tội thì anh làm hại gì được Ngài?  Nếu tội lỗi anh gia tăng thì ảnh hưởng gì đến Ngài? 7 Nếu anh công chính, anh đem lại gì cho Ngài? Ngài sẽ nhận được gì từ tay anh? 8 Gian ác anh có thể hại đến đồng loại, công chính anh có thể giúp ích cho con cái loài người. 9 Quá nhiều ức hiếp khiến người ta kêu oan, vì cường hào áp chế mà người ta kêu cứu. 10 Nhưng chẳng ai hỏi: ‘Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của tôi ở đâu? Chính Ngài khiến người ta hát mừng trong ban đêm, 11dạy chúng ta hiểu biết hơn muôn thú trên đất, và cho chúng ta khôn ngoan hơn các loài chim trời.’ 12 Họ kêu la nhưng Ngài không đáp lại, vì lòng kiêu căng của kẻ gian ác. 13 Thật, lời cầu nguyện trống rỗng Đức Chúa Trời không nghe, Đấng Toàn Năng chẳngbao giờ đoái đến. 14 Huống chi khi anh nói rằng anh không thấy Ngài, anh trình lý lẽ cho Ngài và phải chờ đợi Ngài phán xét! 15 Bây giờ, vì cơn giận của Ngài chưa giáng phạt, và vì Ngài chưa lưu ý nhiều đến sự vi phạm, 16 Nên Gióp mới mở miệng nói những lời trống rỗng, và thêm nhiều lời thiếu hiểu biết.”Suy ngẫm và hiểu

Ê-li-hu tức giận bởi việc Gióp không ăn năn. Đối với Ê-li-hu điều này dường như là một hành động phạm thượng đối với Đức Chúa Trời (34:31-37).

Hơn nữa, xem xét sự than phiền của Gióp về việc Đức Chúa Trời im lặng, cho dù ông phạm tội hay làm điều ngay thật, trước Đức Chúa Trời, đó là một điều hoàn toàn không phù hợp và không ảnh hưởng gì, có nghĩa là Đức Chúa Trời không có lý do phải quan tâm đến Gióp. Sau đó ông ta công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ còn im lặng bởi vì sự kiêu ngạo của Gióp (35:9-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

34:5-8 Như Ê-li-hu đã nói, Đức Chúa Trời vĩ đại đến mức Ngài không bị ảnh hưởng bởi sự công bình hay tội lỗi của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời khoe và vui lòng vì sự công bình của Gióp (1:8; 2:3). Tương tự như vậy, sự tể trị công bình của Đức Chúa Trời liên quan đến sự công chính của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải đói khát sự công bình của Đức Chúa Trời và nhạy cảm với vấn đề công chính của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

35:1-4 Ê-li-hu chỉ trích và thậm chí rủa sả lời công bố về sự công chính của Gióp. Ông ta tuyên bố rằng Gióp sẽ không thể khá lên được nếu ông phạm tội. Mà sự than vãn của Gióp là một phần của sự công chính của Đức Chúa Trời trong việc cho phép sự đau khổ đối với người công bình, và không phải với chính Đức Chúa Trời.

Tham khảo

35:12–13 Khi Ê-li-hu nói rằng Đức Chúa Trời không để ý tiếng kêu của những người bị áp bức bởi vì sự kiêu ngạo của những kẻ gian ác (c.12b), ông ấy không chỉ thẳng ra liệu ông ấy có đề cập đến những người kêu gào hay là những kẻ áp bức. Tuy vậy, sự nhấn mạnh của Ê-li-hu được lặp rằng Đức Chúa Trời không đáp lời (c.12a), không nghe (nghe thấy), hoặc không quan tâm đến một tiếng kêu trống rỗng (c.13) chỉ ra rằng ông ấy hoàn toàn có thể đề cập đến sự kiêu ngạo của những kẻ bị áp bức.

35:14–16 Ê-li-hu tranh luận rằng nếu Đức Chúa Trời không quan tâm đến những tiếng kêu của những kẻ bị áp bức kiêu ngạo (c.9–13), thì làm thế nào Gióp có thể mong đợi một sự đáp lời (c.14) cho những điều Ê-li-hu cho rằng đúng là thái độ thậm chí còn bướng bỉnh hơn của một người lấy việc mình không bị trừng phạt như cái cớ để nói một cách ngu ngốc  (c.15–16). Việc này là vô cùng không nhạy bén, nếu xem xét tình cảnh thực tế của Gióp. Ê-li-hu bộc lộ sự đánh giá cao về sự quan trọng của chính mình.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành một Hội Thánh mong ước một cách sốt sắng Vương quốc của Ngài và sự công bình của Ngài!

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 16-17

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like