Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Với Đức Chúa Trời Là Sự Khôn Ngoan Và Quyền Năng

Ngày 23 – Với Đức Chúa Trời Là Sự Khôn Ngoan Và Quyền Năng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 12:1-25

1 Gióp đáp lại rằng: 2 “Phải rồi, các anh là tiếng nói của dân chúng, khi các anh qua đời, sự khôn ngoan chắc sẽ ra đi theo các anh. 3 Nhưng tôi cũng hiểu biết như các anh; chẳng thua kém các anh đâu. Ai lại chẳng biết những việc như thế?  4 Tôi đang là trò cười cho bè bạn, dù tôi đã cầu khẩn Đức Chúa Trời và Ngài đáp lời tôi; người trung thực trọn vẹn lại thành trò cười cho thiên hạ! 5 Người may mắn khinh thường người bất hạnh. Kẻ trượt chân còn bị đẩy cho nhào. 6 Trại của kẻ cướp được bình an, những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời, và kẻ tự cao tự đại được sống yên ổn. 7 Nhưng hãy hỏi loài thú, chúng sẽ dạy cho anh; hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết. 8 Hoặc hãy nói với đất, đất sẽ chỉ dạy anh; nói với cá biển,  chúng sẽ giải thích cho anh hiểu. 9 Trong các loài nầy, loài nào lại chẳng biết rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm nên những điều ấy? 10 Ngài nắm trong tay sự sống của mọi sinh vật và hơi thở của cả loài người. 11 Chẳng phải tai biết phân biệt lời nói,như miệng thưởng thức món ăn sao?  12 Người già cả có sự khôn ngoan, người sống lâu thêm hiểu biết. 13 Nhưng khôn ngoan và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời; Ngài đầy mưu lược và hiểu biết. 14 Ngài phá hủy, không ai cất lại được;Ngài giam cầm,  không ai giải thoát nổi. 15 Ngài giữ nước lại, sông liền khô cạn; Ngài cho mưa xuống, đất ruộng ngập tràn. 16 Sức mạnh và mưu trí thuộc về Ngài; kẻ lừa gạt lẫn người bị lừa đều ở trong tay Ngài. 17 Ngài khiến kẻ mưu sĩ đi chân đất,các thẩm phán ra điên dại, 18 Ngài tháo cân đai của các vua,và quấn khố quanh lưng họ; 19 Ngài khiến thầy tế lễ đi chân đất,và lật đổ kẻ cường quyền. 20 Ngài khiến những người đáng tin cậy phải câm lặng,các trưởng lão mất trí phán đoán. 21 Ngài giáng sỉ nhục trên người sang trọng, tháo cân đai của kẻ cường quyền. 22 Ngài đưa những điều mầu nhiệm ra khỏi bóng tối, phơi bày bóng sự chết ra ánh sáng. 23 Ngài khiến các dân hưng thịnh rồi tiêu diệt đi;mở rộng bờ cõi cho các nước rồi khiến chúng diệt vong. 24 Ngài khiến thủ lĩnh các dân trên đất ra ngu muội, đi lang thang trong hoang mạc không đường ra. 25 Chúng mò mẫm trong bóng đêm mù mịt; Ngài để chúng đi nghiêng ngả tựa người say.”

Suy ngẫm và hiểu

Cho đến lúc đó, các bạn của Gióp đã nói với ông rằng sự đau đớn của ông là hậu quả tội lỗi của ông và khuyên ông hãy ăn năn. Ngược lại với điều này, Gióp đã biện luận rằng nếu mọi sự đau đớn là hậu quả của tội lỗi, thì sự thành công và bình an của kẻ ác không thể giải thích được. Gióp biết rằng tai họa mà ông đang phải đối mặt là công việc của Đức Chúa Trời, nhưng đã biện luận rằng đó không phải vì tội lỗi của ông mà vì lý do khác (c.1-12). Ngoài ra, ông nói rằng sự khôn ngoan và quyền năng thật ở cùng với Đức Chúa Trời, cho nên Chúa có thể làm bất kỳ điều gì Ngài đẹp lòng, và thậm thí người khôn ngoan nhất cũng không thể hiểu được trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời (c.13-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-12 Dù người công chính chịu hoạn nạn hay kẻ gian ác thành công thì tất cả đều là ý muốn của Đức Chúa Trời. Gióp, người biết sự thật này, đã nói rằng mọi thứ xảy ra trên đất này đều xảy ra theo ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời, dù chúng ta có hiểu điều đó hay không.  Chúng ta có nghi ngờ Chúa là tốt lành hay không khi chúng ta thấy người công chính chịu hoạn nạn và kẻ ác thành công? Thay vì nghi ngờ, chúng ta nên suy ngẫm về ý muốn sâu sắc của Đức Chúa Trời trong những điều này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Đối với các bạn mình, Gióp đã nói rằng cho dù sự hiểu biết của họ có lớn đến thế nào, thì họ cũng chẳng làm được gì, mà chỉ làm ông tổn thương thêm. Chúng ta hãy nhìn lại và tra xét xem có phải sự khôn ngoan và sự hiểu biết của chúng ta đã làm tổn thương người khác, chứ không phải là an ủi họ không.

Tham khảo   

12:21-24 Ngài giáng sỉ nhục trên người sang trọng (c.21a) và khiến họ đi lang thang trong hoang mạc không đường ra (c.24b) là tương tự với hai dòng trong Thi Thiên 107:40. Thi Thiên nói về sự đoán xét trên những nhà cầm quyền áp bức; những cụm từ này trong sách Gióp là một phần mô tả về sự tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời trên tất cả các trật tự của xã hội. Tháo cân đai là một ẩn dụ phổ biến để tháo dỡ hết vũ khí của một người lính.

12:23 Ngài mở rộng bờ cõi các nước. Điều này có thể có ý nghĩa tiêu cực của việc “phân tán” hoặc “rải ra”, làm cho dòng thứ hai đối nghĩa với dòng thứ nhất. Đôi khi Đức Chúa Trời khiến cho các nước trở nên hùng mạnh rồi sau đó lại hủy diệt họ, trong khi những khi khác, lúc đầu Ngài phân tán một nước và sau đó lại ban cho nó hòa bình hoặc dẫn dắt nó theo một cách có trật tự.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cầu nguyện rằng ý muốn của Ngài sẽ được thực hiện trong tất cả các tai họa xảy ra trên thế gian này.

Đọc KinhThánh trong năm: Truyền đạo 4-6

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like