Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Sự Đến Của Chúa Và Sự Sống Lại Của Kẻ Chết

Ngày 06 – Sự Đến Của Chúa Và Sự Sống Lại Của Kẻ Chết

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:9-18

Về tình huynh đệ thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy phải yêu thương nhau; 10 thật sự anh em cũng đang làm như vậy với tất cả anh em khắp miền Ma-xê-đô-ni-a. Nhưng thưa anh em, chúng tôi khuyên anh em càng yêu thương hơn nữa. 11 Hãy tập sống trầm lặng, chăm lo công việc riêng của mình và lao động bằng chính tay mình, như chúng tôi đã dặn bảo anh em; 12 như vậy, nếp sống anh em được người ngoại cảm phục, và anh em không lệ thuộc vào ai cả.

13 Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hi vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jêsus đến với Ngài. 15 Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em: Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. 16 Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bấy giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. 17 Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. 18 Vậy, anh em hãy dùng những lời nầy mà an ủi nhau.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã khen ngợi các Cơ Đốc nhân Tê-sa-lô-ni-ca vì yêu mến lẫn nhau, và khích lệ họ bày tỏ tình yêu thương với các Hội Thánh ở Ma-xê-đô-ni-a. Rồi ông khuyên nài họ hãy lao động bằng chính đôi tay của mình để họ không lệ thuộc vào ai cả (c.9-12). Sau đó, ông giải thích rằng khi Đức Chúa Jêsus quay trở lại, những người còn sống và những người đã chết trong Đấng Christ sẽ được cùng nhau sống lại và sẽ ở với Chúa. Ông cũng khuyên nài những người Tê-sa-lô-ni-ca hãy giữ niềm hy vọng này và khích lệ nhau (c.13-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-17 Chắc chắn Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại. Khi đến thời điểm đó, bằng một tiếng gọi lớn ra lệnh, những người đã chết trong Đấng Christ sẽ sống lại và những người còn sống cũng sẽ được cất lên trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Chúng ta có buồn rầu vì những người thân yêu của chúng ta đã qua đời không? Trong Đấng Christ, không có sự chia tay đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Các Cơ Đốc nhân phải sống yên lặng, chăm lo cho công việc riêng và có trách nhiệm với việc kiếm sống riêng của mình. Điều này là bởi vì nếu một Cơ Đốc nhân lệ thuộc người khác về mặt tài chính, người ấy sẽ không thể thực hành tình yêu thương được. Chúng ta phải thận trọng để không chạy bá vơ một cách bận rộn, rồi nói rằng chúng ta đang làm công việc Chúa, khi đó chúng ta sẽ không xử lý việc riêng của chúng ta một cách đúng đắn được.

Tham khảo   

4:9 được Đức Chúa Trời dạy phải yêu thương nhau. Giê-rê-mi 31:33-34 đã nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ viết Luật Pháp Ngài trên tấm lòng của dân Ngài và dạy họ một cách trực tiếp như một phần của giao ước mới. Các Cơ Đốc nhân đã biết thực tế này rồi (1 Giăng 2:27); bởi tình yêu thương họ đã làm trọn Luật Pháp (Rô-ma 13:8–10; so sánh Lê-vi Ký 19:18; Giăng 13:34).

4:11 sống trầm lặng. Sống hòa thuận với những người khác (xem 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-12), thay vì can thiệp vào công việc của người khác, hãy làm việc bằng chính tay mình. Phao-lô kêu gọi các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca tự mình kiếm sống hơn là phụ thuộc vào các Cơ Đốc nhân giàu có hơn, vì Phao-lô đã hướng dẫn họ khi ông ở Tê-sa-lô-ni-ca.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con khích lệ nhau bằng niềm hy vọng về sự sống lại và sự chiến thắng trong đức tin vào ngày cuối cùng.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 132-135

 

Bình Luận:

You may also like