Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Điều Gì Sẽ Xảy Ra Vào Thời Kỳ Cuối Cùng?

Ngày 22 – Điều Gì Sẽ Xảy Ra Vào Thời Kỳ Cuối Cùng?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 8:15-27

15 Khi tôi, Đa-ni-ên, nhìn thấy khải tượng đó và đang tìm hiểu thì bỗng dưng có ai đó mang hình dạng người nam đứng trước mặt tôi. 16 Tôi nghe tiếng một người nam gọi từ giữa sông U-lai bảo rằng: “Gáp-ri-ên, hãy giải thích cho người nầy hiểu khải tượng đi.” 17 Vị ấy liền đến gần chỗ tôi đứng. Thấy vị ấy đến, tôi kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Nhưng vị ấy bảo tôi: “Hỡi con người, hãy hiểu rằng khải tượng nầy liên quan đến thời kỳ cuối cùng.” 18 Khi vị ấy còn đang nói với tôi thì tôi chìm vào giấc ngủ mê, mặt sấp xuống đất. Nhưng vị ấy chạm vào tôi khiến tôi đứng dậy, 19 và bảo: “Nầy, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ xảy đến vào cuối kỳ thịnh nộ, vì điều nầy liên quan đến kỳ cuối cùng đã được ấn định. 20 Con chiên đực có hai sừng mà ngươi đã thấy là các vua nước Mê-đi và Ba Tư. 21 Con dê đực là vua nước Hi Lạp, và cái sừng lớn mọc giữa hai con mắt là vua đầu tiên. 22 Còn cái sừng gãy đi và có bốn sừng khác mọc thế vào chỗ đó, tức là bốn vương quốc nổi lên từ quốc gia đó nhưng không có sức mạnh của quốc gia đó. 23 Vào cuối thời trị vì của chúng, Khi tội ác đã đạt đến tột đỉnh, một vua có bộ mặt hung dữ, lắm mưu mô xảo quyệt sẽ xuất hiện. 24 Quyền lực của vua ấy gia tăng, nhưng không bởi sức riêng của mình. Vua ấy gây ra những sự tàn phá khốc liệt và thành công trong mọi việc mình làm. Vua ấy cũng tiêu diệt những người hùng mạnh cùng dân thánh. 25 Nhờ vào xảo thuật, vua ấy thực hiện thành công các mưu đồ gian dối. Vua sinh lòng tự cao tự đại, vua bất ngờ tiêu diệt nhiều người, và dám nổi lên chống lại Chúa của các chúa. Nhưng vua ấy sẽ bị tiêu diệt

Dù không bởi tay loài người. 26 Khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã nói đến là sự thật. Nhưng ngươi phải giữ kín khải tượng đó, vì nó thuộc về tương lai xa.”27 Bấy giờ, tôi, Đa-ni-ên, kiệt sức và đau ốm trong nhiều ngày. Sau đó tôi trỗi dậy và làm công việc cho vua. Tôi rất bàng hoàng về khải tượng ấy và vẫn không sao hiểu hết ý nghĩa.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đa-ni-ên cố gắng hiểu ý nghĩa của sự hiện thấy, thì có giọng nói của một người ra lệnh cho thiên sứ Gáp-ri-ên giải thích ý nghĩa của sự hiện thấy. Gáp-ri-ên đã đánh thức Đa-ni-ên, người đã ngất đi vì sợ hãi và đã giải thích sự hiện thấy cho ông (c.15-19).

Con chiên đực và con dê đực mà Đa-ni-ên đã thấy tượng trưng cho những vương quốc của thế giới này, và những cái sừng mọc ra từ chúng là những vị vua của các vương quốc. Trong số chúng có vị vua bạo ngược sẽ xuất hiện vào lúc cuối, đứng lên chống lại Đức Chúa Trời, và giết nhiều người của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ tiêu diệt vị vua này. Gáp-ri-ên ra lệnh cho Đa-ni-ên phải giữ kín về sự hiện thấy (c.20-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-18 Đức Chúa Trời chạm vào Đa-ni-ên, người đã vô cùng kinh hãi, và giúp ông nhận ra ý nghĩa của sự hiện thấy qua thiên sứ Gáp-ri-ên. Chúng ta có sợ hãi khi đối diện với Lời của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta hãy trông đợi Đức Chúa Trời chạm vào tấm lòng của chúng ta khi chúng ta suy ngẫm Lời Ngài một cách sâu sắc.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-27 Đa-ni-ên ốm nhiều ngày sau khi ông nhìn thấy và nghe sự giải thích về lịch sử của thế giới và kết cục của nó. Dưới ánh sáng như thế này, liệu Lời của Đức Chúa Trời có khiến chúng ta đau đớn khi chúng ta suy ngẫm về nó hay không? Cho dù Lời của Đức Chúa Trời có khó hiểu và khiến đau đớn như thế nào, chúng ta cũng phải giữ lấy Lời chúng ta nhận được.

Tham khảo

8:15–26 Thiên sứ Gáp-ri-ên giải thích cho Đa-ni-ên rằng khải tượng liên quan đến tương lai của khu vực, nơi Đức Chúa Trời tể trị vì những mục đích của Ngài. Khải tượng được ban cho để chuẩn bị những người của Đức Chúa Trời cho những sự kiện sắp tới, thậm chí cả những sự bắt bớ tàn khốc dưới triều của An-ti-ốt IV E-pi-phan.

8:25 ông ta thậm chí dấy lên nghịch cùng Chúa của các chúa. Tựa đề này nói đến  Đức Chúa Trời và chỉ ra sự nổi loạn của An-ti-ốt IV chống lại thậm chí quyền tể trị tối cao chính đáng của Đức Chúa Trời. Những đồng tiền xu của An-ti-ốt IV còn có câu “Đức Chúa Trời bày tỏ”(tiếng Hy Lạp theos epiphanes) ở mặt sau, điều có thể có nghĩa là ông ta nghĩ ông ta là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất. 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con chiến thắng ngày hôm nay bằng đức tin nơi Ngài, Chúa của toàn lịch sử!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 86-88

Bình Luận:

You may also like