Browsing: thời kỳ

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Chúa Jesus sẽ trở về với Cha và sẽ quay lại theo một cách khác. Khi đó, các môn đồ sẽ sống cùng với Chúa Jêsus trong một kỷ nguyên vui mừng, chằng còn bất kỳ sự đau buồn nào.