Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Bốn Con Thú Từ Biển

Ngày 19 – Bốn Con Thú Từ Biển

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 7:1-14

1 Năm thứ nhất triều vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, khi đang nằm trên giường, Đa-ni-ên thấy chiêm bao và những khải tượng trong đầu mình. Ông viết ra để thuật lại nội dung giấc chiêm bao ấy. 2 Đa-ni-ên nói: “Ban đêm, trong khải tượng, tôi thấy gió khắp bốn phương trời khuấy động biển cả. 3 Bốn con thú lớn từ biển đi lên; mỗi con một khác. 4 Con thứ nhất giống như sư tử nhưng mang cánh đại bàng. Tôi nhìn cho đến khi những cánh nó bị bẻ gãy, nó bị nhấc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người; nó được ban cho lòng dạ loài người. 5 Nầy một con thú khác xuất hiện, con thú thứ hai, giống như con gấu, nó đứng nghiêng một bên, miệng ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó: ‘Đứng lên, ăn thật nhiều thịt đi.’ 6 Kế đó, tôi còn đang nhìn thì kìa, một con thú khác giống như con beo, trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú có bốn đầu và được trao quyền cai trị. 7 Sau đó, trong khải tượng ban đêm tôi lại thấy một con thú thứ tư trông dữ tợn, đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có bộ răng bằng sắt khổng lồ; nó nuốt và nghiền nát, rồi dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác hẳn các con thú trước và có đến mười cái sừng. 8 Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó thì kìa, có một cái sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên giữa những sừng ấy; ba cái trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Sừng nhỏ nầy có nhiều mắt giống mắt người và một cái miệng nói những lời xấc xược. 9 Tôi nhìn cho đến khi các ngai được sắp đặt hẳn hoi, có Đấng Thượng Cổ ngồi trên đó. Áo Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu Ngài như lông chiên tinh sạch. Ngai Ngài là những ngọn lửa có các bánh xe cháy hừng hực.10 Trước mặt Ngài, một dòng sông lửa chảy ra. Nghìn nghìn hầu hạ Ngài vạn vạn chầu trước mặt Ngài. Tòa bắt đầu xét xử, sổ sách đã mở ra.11 Bấy giờ, tôi tiếp tục nhìn vì có tiếng của những lời xấc xược từ các sừng ấy nói ra. Tôi vẫn nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa. 12 Những con thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị nhưng được kéo dài đời sống thêm một thời và một kỳ. 13 Trong những khải tượng ban đêm tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người đến với những đám mây trời. Vị ấy đến gần và được đưa đến trước mặt Đấng Thượng Cổ. 14 Đấng Thượng cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh quang và vương quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền thống trị Ngài là quyền đời đời, chẳng hề mai một, và vương quốc Ngài không bao giờ suy vong.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-ni-ên nhìn thấy trong sự hiện thấy của mình bốn con thú lên từ biển. Những con thú tượng trưng cho những vương quốc của thế gian này sẽ không tuân theo Đức Chúa Trời trong tương lai (c.1-8). Đa-ni-ên cũng nhìn thấy Đức Chúa Trời, ngồi trên ngôi, và hình ảnh của Ngài vinh quang và thánh sạch. Đa-ni-ên cũng nhìn thấy “một người giống như con người” đến trên một đám mây. Đức Chúa Trời ban cho con người quyền năng và sự vinh quang, như thế Ngài có thể trị vì Vương quốc  (Vương quốc của Đức Chúa Trời) không bao giờ bị hủy diệt (c.9-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-14 Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Jêsus, Đấng chính là “một người giống con người”. Với quyền phép Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Jêsus phán xét các vương quốc của thế gian giống như những con thú, và bây giờ Ngài trị vì Vương quốc của Đức Chúa Trời. Như vậy, dẫu rằng các Cơ Đốc nhân sống trong thế giới này, thực tế họ ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Jêsus, Đấng đầy sự công bình và tình yêu thương. Liệu sự tể trị của Đức Chúa Jêsus Christ có được bày tỏ qua đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta phải làm gì để điều này có thể xảy ra?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-8 Các vương quốc của thế gian này, điều được tượng trưng bằng bốn con thú từ biển trong sự hiện thấy của Đa-ni-ên, có thể dường như mạnh mẽ và tồn tại mãi mãi, nhưng chúng tất cả sẽ bị hủy diệt. Vì thế, vương quốc duy nhất chúng ta phải tìm kiếm và theo đuổi là Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

7:1–2 Đa-ni-ên nhận được khải tượng trong năm đầu của vua Bên-xát-sa  (khoảng 552 TCN), khi những người Ba-by-lôn còn thống trị thế giới. Ông thấy bốn gió từ trời khuấy động biển cả, một biểu tượng về sự hỗn độn và tiềm ẩn sự nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời, và là môi trường của những quái vật hung dữ, như quái vật nhiều đầu Lê-vi-a-than (Thi thiên 74:13–14).

7:10 Mười ngàn lần mười ngàn hàm ý giống như một bức tranh của một đám đông vô số, đại diện không chỉ cho một, mà là tất cả mọi vương quốc trên đất đứng trước Đức Chúa Trời (so sánh Khải Huyền 5:11). Cuốn sách được mở ra biểu thị những ghi chép của Đức Chúa Trời về các việc làm của mọi người trên đất (so sánh Lu-ca 10:20; Khải Huyền 20:12, là tiếng vọng của đoạn này).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con nhìn lên sự công bình của Ngài và sống như những người của Vương quốc Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 77-79

Bình Luận:

You may also like