Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Tình Yêu Thương Vô Tận Của Đức Chúa Trời

Ngày 23 – Tình Yêu Thương Vô Tận Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 11:1-12

1 Vậy tôi xin hỏi, Đức Chúa Trời có từ bỏ dân Ngài không? Chẳng hề như vậy! Vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc bộ tộc Bên-gia-min. 2 Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân Ngài là dân mà Ngài đã biết trước. Anh em có biết Kinh Thánh chép về chuyện Ê-li đã phàn nàn dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào không? 3 “Lạy Chúa, họ đã giết các nhà tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài; chỉ còn lại một mình con, và họ cũng tìm giết con.” 4 Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại ông thế nào? “Ta đã để dành cho Ta bảy nghìn người nam chẳng hề quỳ gối trước thần Ba-anh.” 5 Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại được lựa chọn bởi ân điển. 6 Nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa; nếu không, ân điển không còn là ân điển.

7 Vậy thì sao? Dân Y-sơ-ra-ên đã không đạt được điều mình tìm kiếm. Những người được chọn thì đã đạt được, nhưng số còn lại thì trở nên cứng lòng, 8 như có lời chép rằng: “Đức Chúa Trời đã cho họ một tâm linh mê muội, mắt mù, tai điếc, cho đến ngày nay.”

9 Đa-vít còn nói: “Mong cho bàn tiệc của họ trở thành cạm bẫy và lưới bủa, đá vấp chân và sự báo ứng cho họ;10 Ước gì mắt họ bị mù để không còn thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom!”

11 Vậy tôi xin hỏi, có phải dân Y-sơ-ra-ên đã vấp chân đến nỗi phải ngã nhào không? Chẳng hề như vậy! Nhưng do sự phạm tội của họ mà sự cứu rỗi đã đến với dân ngoại để khiến họ ganh đua. 12 Nếu sự phạm tội của họ đã làm giàu cho thế gian, và nếu sự thất bại của họ đã làm giàu cho dân ngoại thì sự sung mãn của họ sẽ càng làm giàu hơn biết chừng nào!

Suy ngẫm và hiểu

Y-sơ-ra-ên đã phản bội Đức Chúa Trời và coi thường Ngài bằng sự gian ác. Nhưng Đức Chúa Trời đã không từ bỏ dân Ngài. Giống như Đức Chúa Trời cứu Phao-lô, người đã từng coi thường Ngài và giống như bảy ngàn người Ngài đã gìn giữ trong thời Ê-li, Ngài đã giữ gìn những người sẽ được cứu bởi ân điển giữa vòng Y-sơ-ra-ên. Nói cách khác, mặc dù Y-sơ-ra-ên đã nhận được Lời Ngài nhưng không tin, Đức Chúa Trời đã không loại trừ hoàn toàn họ khỏi sự cứu rỗi. Ngài đã giữ cánh cửa cứu rỗi và ân điển vẫn mở cho họ (c.1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-12 Đức Chúa Trời không cho phép sự thất bại của dân Ngài dẫn đến hủy diệt, mà ban cho một cơ hội phục hồi để họ có thể được dẫn dắt đến sự cứu rỗi. Trong khi dân Y-sơ-ra-ên khước từ Phúc Âm của ân điển qua Đấng Christ, thì ân điển cứu rỗi đã đến với các dân ngoại. Tuy nhiên, qua điều này, Đức Chúa Trời sẽ khiến cho dân Y-sơ-ra-ên trở nên ganh tị và quay trở lại với Ngài. Dù họ có thể bị yếu đuối trong đức tin, nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời không cho phép họ sa ngã hoàn toàn. Chúng ta hãy có đức tin nơi thực tế là chúng ta sẽ không thất bại, vì tình yêu thương này của Ngài đang giữ chặt chúng ta (vững chắc và an toàn).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-10 Tấm lòng của dân Y-sơ-ra-ên trở nên gian ác và khước từ ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tìm kiếm một tấm lòng mềm mại, điều không cho phép chúng ta chống lại Lời ân điển của Ngài.

Tham khảo   

11:3-5 Ê-li trong nỗi tuyệt vọng của mình nghĩ rằng Y-sơ-ra-ên sẽ bị dập tắt. Nhưng Đức Chúa Trời đã đảm bảo với Ê-li rằng Ngài chừa một số người sót lại, đã đưa ra cho Ê-li hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những lời hứa cứu chuộc của Ngài trong tương lai. Trong thời Phao-lô, cũng như trong thời Ê-li (c.4) và ngày nay, một phần người Do Thái sót lại tin nơi Đấng Christ vì ân điển lựa chọn của Đức Chúa Trời (9:27-29).

11:12 Thuật ngữ thế gian ở đây là một từ khác dành cho các dân ngoại. Việc lấy vào đầy trọn trông đợi sự thực hiện lời hứa cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho dân tộc Y-sơ-ra-ên. Phao-lô lập luận từ cái nhỏ hơn đến cái lớn hơn; nếu tội lỗi của Y-sơ-ra-ên đem đến sự cứu rỗi cho dân ngoại, thì thậm chí phước hạnh sẽ còn lớn hơn khi tất cả Y-sơ-ra-ên được cứu (xem c.15).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy cầm giữ chúng con trong tình yêu thương của Ngài, điều không rời bỏ dân của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 32-34

 

Bình Luận:

You may also like