Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Kẻ Thù Của Đức Chúa Trời Báo Đáp Điều Tốt Bằng Việc Ác

Ngày 28 – Kẻ Thù Của Đức Chúa Trời Báo Đáp Điều Tốt Bằng Việc Ác

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 35:1-18

1 Lạy Đức Giê-hô-va, xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng con, xin chiến đấu với kẻ chiến đấu chống lại con. 2 Xin cầm lấy khiên nhỏ và lớn, trỗi dậy để giúp đỡ con.3 Xin rút lao và giáo cản đường kẻ nào rượt đuổi con. Xin phán với con: “Ta là sự cứu rỗi của con.” 4 Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con phải bị hổ thẹn và sỉ nhục; Những kẻ âm mưu hại con phải thối lui và bị xấu hổ. 5 Nguyện chúng như trấu bị gió đùa đi, cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng đi! 6 Nguyện con đường của chúng tối tăm và trơn trợt, Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng! 7 Vì chúng giăng lưới vô cớ để bẫy con; Và đào hầm vô cớ để hại mạng sống con. 8 Nguyện sự hủy diệt bất ngờ ập đến, làm cho chúng sa vào lưới chúng giăng; Và chúng rơi vào chỗ hủy diệt.

9 Linh hồn con sẽ vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. 10  Các xương cốt con sẽ nói: “Lạy Đức Giê-hô-va, ai giống như Ngài? Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo, cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi bọn bóc lột.” 11 Bọn chứng gian ấy nổi lên; Tra hỏi những việc con không hề biết. 12 Chúng lấy dữ trả lành; Linh hồn con cô đơn, tuyệt vọng. 13 Còn khi chúng ốm đau, con mặc vải sô, kiêng ăn, ép linh hồn mình. Lời cầu nguyện con trở vào ngực con. 14 Con coi chúng như bạn hữu, như anh em; Con cúi đầu bước đi, buồn thảm như than khóc mẹ mình. 15 Nhưng khi con vấp ngã, chúng họp lại vui mừng, bọn vô lại họp nhau chống con mà con chẳng biết; Chúng cấu xé con không ngừng.16 Cùng với quân  vô đạo mà chế nhạo con. Chúng nghiến răng giận dữ chống lại con

17 Chúa ôi! Ngài cứ lặng nhìn cho đến bao giờ? Xin cứu linh hồn con khỏi bị chúng hủy diệt. Và rút mạng sống con khỏi bầy sư tử.18  Con sẽ cảm tạ Chúa trong hội chúng lớn, ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời về kẻ ác đã bày để mưu tiêu diệt và săn đuổi ông bằng kiếm và lao. Sau đó Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời chiến đấu chống lại chúng cho ông, và làm cho kẻ ác điều mà chúng đã làm cho ông. Đa-vít cũng công bố nếu Đức Chúa Trời chiến đấu cho ông, thì ông sẽ chiến thắng (c.1-10).

Đa-vít cũng buộc tội những kẻ ác về việc lừa dối và báo trả điều tốt bằng việc ác; nói cách khác, chúng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là những kẻ không kính sợ Ngài (c.11-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Đa-vít đã cầu xin Đức Chúa Trời chiến đấu chống những kẻ “dấy lên” nghịch cùng Đa-vít (c.11). Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời phán với ông “Ta là Cứu Chúa của con” và can thiệp vào hoàn cảnh của ông. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời can thiệp để chiến đấu cho chúng ta trong những hoàn cảnh nào?

C.17-18 Thậm chí khi ông đang bối rối, Đa-vít vẫn sẵn sàng cảm tạ và hát ngợi khen Đức Chúa Trời (c.9-10). Đó không phải là một trao đổi của Đa-vít để có được ân điển của Đức Chúa Trời, mà là sự xác nhận đức tin của ông nơi bản tính của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ không quay lưng lại với ông khi ông đang trải qua gian truân. Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta hãy tin và ngợi khen Đức Chúa Trời luôn luôn, đừng bị rúng động khi chúng ta gặp hoạn nạn.

Tham khảo

35:1-3 Trong hình ảnh của chiến trận, Thi Thiên này mở ra bằng cách cầu hỏi Đức Chúa Trời chấp nhận nguyên cớ của vị thi sĩ. 35:3 những hành động nhỏ của sự giải cứu báo trước sự cứu rỗi lên đến tột đỉnh trong Đấng Christ – rằng Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết và thông qua Ngài chúng ta được cứu khỏi tội lỗi và Sa-tan (Cô-lô-se 1:13-14).

35:11-16 Bài hát trở lại nói thêm về âm mưu của những kẻ rượt đuổi; bọn chứng gian ấy nổi lên (c.11) và chúng lấy dữ trả lành, đặc biệt trong việc đắc chí về những tai họa của những người đã tỏ sự tử tế cho chúng (c.12-16). 35:17-18 Ngài cứ lặng nhìn cho đến bao giờ? Lời thỉnh cầu này là cấp bách, thật khó chờ đợi.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì sự giải cứu của Ngài mỗi lần chúng con trải qua những lúc cô đơn và khó khăn.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử Ký 16-18

 

Bình Luận:

You may also like