Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Không Theo Ý Con, Mà Theo Ý Cha

Ngày 11 – Không Theo Ý Con, Mà Theo Ý Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 26:36-46

36 Sau đó, Đức Chúa Jêsus với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Hãy ngồi đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.” 37 Rồi Ngài đem Phi-e-rơ và hai con trai Xê-bê-đê cùng đi. Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối. 38 Ngài nói: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết; các con hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.” 39 Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha.” 40 Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì nói với Phi-e-rơ rằng: “Thế các con không thức với Ta được một giờ sao? 41 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối.” 42 Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu chén nầy không thể cất đi được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.” 43 Ngài trở lại, thấy các môn đồ vẫn ngủ, vì mắt họ đã quá đừ. 44 Vì vậy, Ngài rời họ, đi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu xin y như lời trước. 45 Rồi Ngài đến với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi được sao? Kìa, giờ đã đến, Con Người sắp bị phản nộp vào tay kẻ có tội. 46 Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.”

Suy ngẫm và hiểu

Sau bữa tiệc biệt ly, Đức Chúa Jêsus đã đem các môn đồ Ngài đến Ghết- sê-ma-nê. Ngài bảo họ Ngài đau buồn lắm, Ngài đã đau đớn biết bao và bảo họ hãy cầu nguyện cùng Ngài. Ba lần Ngài cầu nguyện: “Xin hãy cất chén này khỏi con; nhưng không theo ý Con mà theo ý Cha”. Thế mà trong khi Ngài cầu nguyện, các môn đồ dường như tự tin rằng họ sẽ theo Chúa của họ cho đến cuối cùng, đã ngủ thiếp đi. Khi Chúa cầu nguyện xong, một đám đông đến bắt Ngài (c.36-46).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.38-45 Mặc dù bị đau đớn cực độ, Đức Chúa Jêsus vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm được sự thêm sức và sự bình an lớn. Trước khi cầu nguyện, Đức Chúa Jêsus đã tràn ngập với ý nghĩ đau đớn trên thập tự giá, nhưng sau khi đi vào mối tương giao sâu sắc với Đức Chúa Trời, sự tự tin và bình an của Ngài được phục hồi. Chúng ta đang trải qua những nỗi gian truân nào? Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Đấng ban sức lực cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.40-46 Vì tình trạng thể chất mệt mỏi, các môn đồ đã không thể tỉnh táo được. Nhưng như một hậu quả của việc không tỉnh thức và cầu nguyện, họ đã chối Chúa và bị tan lạc. Chúng ta có lấy lý do mệt mỏi rồi lười cầu nguyện không? Nếu chúng ta không tỉnh thức và chuẩn bị bản thân bằng sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ làm giống như các môn đồ đã làm.

Tham khảo

26:36 Ghết-sê-ma-nê có nghĩa là “ép dầu” cho biết khu vườn ở giữa rừng ô-liu trên núi Ô-li-ve nơi mà dầu ô-liu được chế biến. Vị trí truyền thống của Ghết-sê-ma-nê bây giờ được đánh dấu bằng Nhà Thờ của Mọi Dân tộc hiện đại được xây trên một một nhà thờ Ba-zan-tin thế kỷ thứ tư.

26:39 sấp mặt xuống. Trong tư thế điển hình của sự hạ mình khiêm tốn trong sự cầu nguyện, Đức Chúa Jêsus hy sinh sự sống mình trước Đức Chúa Cha trong sự thành thật và đầu phục hoàn toàn. Đức Chúa Jêsus đang đối mặt với cám dỗ khốc liệt nhất trong cuộc đời Ngài, vào thời điểm khi mà Ngài sẵn sàng để thực hiện sự tột đỉnh của sứ mạng đời sống Ngài – gánh tội lỗi của thế gian – đó là biểu tượng cho chén này.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phục vụ những người đang gặp khó khăn bằng cách cầu nguyện cho họ, để họ đắc thắng khi họ tìm thấy ý muốn thực sự của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: II Các Vua 8 – 10

 

Bình Luận:

You may also like