Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Bài Học Về Cây Vả

Ngày 02 – Bài Học Về Cây Vả

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 24:29-35

29 Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ tối, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. 30 Khi ấy, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện ở trên trời, mọi dân trên đất sẽ than khóc, và sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy đến tận phương trời kia.

32 Hãy rút ra bài học từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. 33 Cũng vậy,

khi các con thấy tất cả những điều nầy thì biết rằng Con Người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa. 34 Thật, Ta bảo các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi cho đến khi mọi điều ấy xảy đến. 35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại từ trời vào ngày cuối cùng. Khi ngày đó đến, những kẻ không tiếp nhận Đức Chúa Jêsus sẽ than khóc, trong khi những người của đức tin khắp cộng đồng người Do Thái sẽ được Chúa gọi (c.29-31).

Cây vả ra lá và nở hoa vào cuối mùa xuân. Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy điều này, họ biết rằng mùa hạ sắp đến. Tương tự, sẽ có những dấu hiệu cho ngày cuối cùng của trái đất, và những người của đức tin phải chuẩn bị cho ngày cuối cùng khi họ thấy những dấu hiệu này (c.32-35).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.30 Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại là Chúa, Đấng phán xét thế gian. Lời tiên tri Con Người sẽ đến trên đám mây dựa theo Đa-ni-ên 7:13-14, và có nghĩa là Đức Chúa Jêsus sẽ đến với sự vinh quang và thẩm quyền của Đấng Tể Trị. Chúng ta đã tiếp nhận Chúa, vị Vua thật của đời sống chúng ta hay chưa?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-33 Như các mùa được nhận biết theo lá cây vả, chúng ta (các Cơ đốc nhân) phải có khả năng nhận thức ngày cuối cùng đang đến gần khi chúng ta thấy những sự kiện quan trọng của thế giới đang diễn ra. Chúng ta hãy tỉnh thức với Lời Chúa, và hãy cẩn thận để không giống như những kẻ dại không thấy các dấu hiệu.

Tham khảo

24:30 dấu hiệu của Con Người. Một số người cho rằng đây là một dạng cờ hiệu hoặc biểu ngữ Thiên đàng giương ra trên trời khi Đấng Christ trở lại trong “đại quyền đại vinh”, trong khi những người khác lại hiểu nó là sự đến của bản thân Con Người như là dấu hiệu hoàn thành cuối cùng của thời đại (xem 16:27; 26:64).

24:31 các thiên sứ mình…sẽ tụ họp những người được chọn của Ngài từ bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Sự tham gia của các thiên sứ có lẽ hàm ý khi Đức Chúa Jêsus quay trở lại, Ngài sẽ không chỉ tụ họp cho chính mình tất cả những người tin đang sống trên đất mà cũng sẽ đem đến với Ngài tất cả những người được chuộc đang ở trên trời (xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14; Khải Huyền 19:11-16).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không tập trung và nhờ cậy vào những điều thuộc về đất sẽ hư mất, nhưng chỉ phụ thuộc vào Lời Ngài đời đời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 4-7

 

Bình Luận:

You may also like