Browsing: bài học

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Lời tiên tri được Đức Chúa Jêsus ban về sự phá hủy Giê-ru-sa-lem và đền thờ được ứng nghiệm không lâu sau sự chết của Đức Chúa Jêsus, nhưng nó cũng khiến chúng ta nhìn về ngày tận thế của thế gian.

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho.

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, một trong những phương pháp giáo huấn của Ngài là dùng dụ ngôn tức là những câu chuyện trong đời sống hằng ngày nhưng có ẩn ý bên trong.

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Hai người lính Pháp đã bị chết vào Chủ Nhật 2-2-1997 vì một quả đạn từ Thế Giới Chiến Tranh Thứ Nhất phát nổ. Đây là quả đạn đại bác từ chiến tranh 1916 trên chiến trường Verdun, Đông Bắc nước Pháp.