Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Sự Hoạn Nạn

Ngày 01 – Sự Hoạn Nạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 24:15-28

15 Khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời nhà tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải hiểu), 16 thì ai ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; 17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ đạc trong nhà; 18 ai ở ngoài đồng, chớ trở về lấy áo choàng. 19 Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! 20 Hãy cầu nguyện để các con không phải trốn chạy vào mùa đông hoặc vào ngày sa-bát; 21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. 22 Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu; nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn.

23 Khi ấy, nếu có ai nói với các con rằng: ‘Kìa Đấng Christ ở đây,’ hay ‘ở đó’ thì đừng tin. 24 Vì những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để dối gạt; và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn. 25 Nầy, Ta đã nói trước cho các con rồi. 26 Vì vậy, nếu họ bảo các con rằng: ‘Kìa, Ngài ở trong hoang mạc’ thì đừng đến; ‘kìa, Ngài ở trong nhà’ thì đừng tin. 27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, lóe sáng đến phương tây thể nào, thì Con Người cũng sẽ đến thể ấy.

28 Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus nói trước về việc phá hủy đền thờ và sự hoạn nạn của Giê-ru-sa-lem, Ngài phán rằng dân Giu-đa nên trốn đi và hãy tìm cách để sống khi thời điểm đó đến. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm vào năm 70 SCN, nhưng Đức Chúa Jêsus cũng đang phán về hoạn nạn cuối cùng chưa đến (c.15-22).

Khi giờ cuối cùng đến, Christ giả và các tiên tri giả sẽ xuất hiện và cố cám dỗ mọi người, nhưng các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đừng để bị lừa. Đấng Christ sẽ đến vào ngày cuối cùng, sẽ được vinh hiển đến nỗi mà tất cả mọi người sẽ nhận biết Ngài là Đấng Christ (c.23-28).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.26-28 Cũng như tia chớp được thấy trên trời, Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại công khai và rõ ràng theo cách mà mọi người sẽ thấy Ngài. Vì thế, chúng ta không được cho phép bản thân bị nhầm lẫn hoặc bị lừa khi có người nói với chúng ta là Đấng Christ đã bí mật vào trong nhà hoặc là Ngài ở đang ở đây hay ở đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-24 Vào ngày hoạn nạn, nhiều christ giả sẽ cố gây lẫn lộn cho mọi người. Hơn nữa, chúng sẽ làm nhiều phép màu lớn để cố thuyết phục cả những người được chọn. Nhưng như chiên biết chủ mình, vì thế chúng ta phải có khả năng phân biệt Chúa chân thật của chúng ta với những christ giả qua việc có mối tương giao sâu sắc với Ngài.

Tham khảo

24:17 trên mái nhà đừng đi xuống. Sẽ không có thời gian để thu gom thực phẩm dự trữ. 24:21 hoạn nạn lớn. Thời kỳ khó khăn và phá hủy của Giê-ru-sa- lem vào năm 70 SCN thật kinh khiếp, nhưng khải tượng mà Đức Chúa Jêsus mô tả trong tương lai thậm chí sẽ còn kinh khiếp hơn.

24:26-27 Kìa, Ngài ở trong hoang mạc…Kìa, Ngài ở trong nhà. Đấng Mê-si-a sẽ không đến cách bí mật với một nhóm người được chọn và ẩn mình khỏi tầm nhìn công khai. Thật ra, Ngài sẽ xuất hiện như tia chớp – thình lình và tất cả mọi người đều thấy.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tỉnh thức bằng Lời Ngài và cầu nguyện luôn luôn để chúng con không bị nhầm lẫn bởi những lời dối trá mà người ta sẽ nói vào lúc hoạn nạn.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 1-3

 

Bình Luận:

You may also like