Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Những Người Được Gọi Và Những Người Được Chọn

Ngày 23 – Những Người Được Gọi Và Những Người Được Chọn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 22:1-14

1  Đức Chúa Jêsus lại dùng ẩn dụ phán với họ: 2“Vương quốc thiên đàng giống như một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con mình. 3 Vua sai đầy tớ đi nhắc những người được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ không đến. 4 Vua lại sai những đầy tớ khác và dặn rằng: ‘Hãy nói với những người được mời rằng: Kìa, thức ăn đã chuẩn bị xong, bò và các thú béo đã làm thịt rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đến dự tiệc cưới.’ 5 Nhưng họ chẳng quan tâm gì đến lời mời, cứ bỏ đi: người đi ra ruộng, kẻ đi buôn bán, 6 còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua, đối xử thậm tệ, rồi giết đi. 7 Vua nổi giận, sai binh lính tiêu diệt những kẻ giết người đó và đốt thành của họ. 8 Sau đó, vua nói với các đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những người được mời chẳng ai xứng đáng dự. 9 Vì vậy, hãy đi ra các đường chính, hễ gặp bất cứ ai, hãy mời đến dự tiệc cưới.’ 10 Các đầy tớ đi khắp các ngã đường, tập hợp tất cả những người nào họ gặp, không phân biệt xấu, tốt. Vì vậy, phòng tiệc đầy khách mời. 11 Nhưng khi vua vào xem khách dự tiệc, thấy một người không mặc trang phục tiệc cưới 12 thì nói với người ấy rằng: ‘Nầy bạn, làm cách nào bạn không mặc trang phục tiệc cưới mà lại vào đây được?’ Người ấy lặng thinh. 13 Vua truyền cho các đầy tớ: ‘Hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’ 14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

Suy ngẫm và hiểu

Thông qua ẩn dụ về tiệc cưới, Đức Chúa Jêsus dạy Vương quốc Thiên đàng sẽ như thế nào. Vị vua, người tổ chức bữa tiệc cưới cho con trai mình, đã sai những người đầy tớ mời nhiều người. Tuy nhiên, những người không đáp ứng lời mời bởi vì họ quá bận rộn với những việc của mình. Họ thậm chí còn giết cả những người đầy tớ của vị vua, những người mang đến lời mời. Vị vua giết những kẻ giết người, và ông lại sai đầy tớ của mình ra đường lớn mời tất cả những người họ gặp (c.1-10).

Nhiều người được tụ tập vào bữa tiệc. Vị vua nhìn quanh mọi người, và thấy một người không có trang phục đám cưới. Vị vua hỏi anh ta lý do. Nhưng người đó không trả lời được. Vị vua ném anh ta ra ngoài và nói, “Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn” (c.11-14).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.8-10 Đức Chúa Jêsus mở cửa Vương quốc Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người. Lời mời của Đức Chúa Trời đưa ra cho tất cả mọi người – thậm chí cho những người tội lỗi và “những người gian ác”, như những gái mại dâm và những người thu thuế. Vì thế, sẽ phải lẽ nếu chúng ta rao truyền Phúc Âm không phân biệt điều một người có thể tin hay không.

C.11-14 Vị Vua (Đức Chúa Jêsus) đối xử với những người không có trang phục đám cưới phù hợp như những người từ chối lời mời. Bởi vậy, những người được mời đến bữa tiệc của vị vua phải mặc trang phục phù hợp cho bữa tiệc. Chúng ta hãy suy ngẫm đây có thể là trang phục nào. Liệu trang phục đó có phải là trang phục của “sự công chính” mà các môn đồ của Đức Chúa Jêsus phải mặc hay không?

Tham khảo

22:1-2 tiệc cưới. Trong trường hợp này, một sự ăn mừng trong cả nước phải kéo dài vài ngày. “Bữa tiệc” này tượng trưng cho việc vui hưởng sự thông công với Đức Chúa Trời trong Vương quốc của Ngài, và việc đến bữa tiệc như thế này thể hiện sự bước vào Vương quốc.

22:3 họ không đến. Từ chối một lời mời trực tiếp từ vị vua sẽ là một sự xúc phạm nghiêm trọng và sự sỉ nhục nguy hiểm đối với quyền lực của ông ta. 22:7 đốt thành của họ. Một sự trừng phạt kinh khiếp dành cho sự làm phản và sự dấy loạn chống lại nhà vua; có thể một sự ám chỉ đến sự hủy diệt sẽ đến trên thành Giê-ru-sa-lem năm 70 SCN.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không đến muộn bữa tiệc bữa tiệc vui mừng được thông công với Ngài, thưa Chúa, bởi việc viện các lý do.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 30 – 31

Bình Luận:

You may also like