Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Chiếc Tàu, Sự Đoán Xét Và Sự Cứu Rỗi

Ngày 12 – Chiếc Tàu, Sự Đoán Xét Và Sự Cứu Rỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 7:1-24

1 Đức Giê-hô-va phán với Nô-ê: “Con và cả gia đình con hãy vào tàu, vì trong thế hệ nầy Ta thấy con là người công chính duy nhất trước mặt Ta. 2 Con hãy đem theo các loài thú vật thanh sạch, mỗi loài bảy cặp, đực và cái; còn loài không thanh sạch thì mỗi loài một cặp, đực và cái. 3 Con cũng đem theo các loài chim trời, mỗi thứ bảy cặp, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. 4 Vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ đổ mưa xuống đất suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và Ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất tất cả các sinh vật mà Ta đã dựng nên.” 5 Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền phán.

6 Nô-ê được sáu trăm tuổi khi trận lụt xảy ra trên đất. 7 Nô-ê cùng với vợ, các con trai và các con dâu đều vào tàu để tránh nước lụt. 8 Các loài vật thanh sạch và không thanh sạch, loài chim, loài bò sát trên đất, 9 từng cặp, đực và cái, đều cùng vào tàu với Nô-ê, đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. 10 Bảy ngày sau, nước lụt tràn đến trên đất.

11 Đúng vào ngày mười bảy, tháng hai, năm thứ sáu trăm của đời Nô-ê, các nguồn của vực lớn nổ tung, và các cửa đập trên trời mở toang. 12 Mưa trút xuống đất suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. 13 Cũng chính trong ngày đó, Nô-ê và vợ, ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết, và ba con dâu cùng vào tàu. 14 Họ và các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, loài bò sát trên đất tùy theo loại, chim tùy theo loại, tức là tất cả loài có cánh, 15 đều từng cặp theo Nô-ê vào tàu. Mọi loài xác thịt có hơi thở, 16 một đực một cái, một trống một mái, tiến vào tàu, đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán với Nô-ê. Rồi Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại.

17 Nước lụt phủ mặt đất suốt bốn mươi ngày. Nước dâng cao nâng chiếc tàu lên khỏi mặt đất. 18 Nước cứ lớn, dâng rất cao trên mặt đất và chiếc tàu nổi trên mặt nước. 19 Nước càng dâng cao trên đất, cao đến nỗi tất cả những ngọn núi cao dưới bầu trời đều bị ngập. 20 Nước phủ cao hơn các đỉnh núi đến bảy mét rưỡi. 21 Tất cả các loài xác thịt sống động trên mặt đất đều bị tiêu diệt, từ chim chóc, gia súc, thú rừng, loài bò lúc nhúc trên mặt đất, cho đến loài người. 22 Tất cả các loài có hơi thở trong lỗ mũi, tức là các loài sống trên đất liền, đều chết hết. 23 Ngài đã diệt sạch mọi sinh vật trên mặt đất, từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát, và loài chim trời. Tất cả đều bị quét sạch khỏi đất, chỉ còn lại Nô-ê và các loài ở với ông trong tàu mà thôi. 24 Nước bao phủ mặt đất suốt một trăm năm mươi ngày.

Suy ngẫm:

Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho Nô-ê mang theo một cặp của mỗi loài thú vật trên đất (bảy cặp thú vật được dùng để làm của lễ) vào tàu. Nô-ê đã làm theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời (c.1-10). Khi Nô-ê, gia đình ông và các con vật vào tàu, Đức Chúa Trời đóng cửa tàu lại. Ngoài ra, suốt 40 ngày Đức Chúa Trời đã đổ một lượng nước khổng lồ xuống trái đất (c.11-16). Như Đức Chúa Trời đã phán, tất cả loài người và các tạo vật sống trên đất đều chết. Chỉ có Nô-ê, gia đình ông và các con vật trên tàu còn sống sót (c.17-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4, 10-12 Như Đức Chúa Trời đã cảnh báo, Ngài đã làm một điều không thể tưởng tượng được! Chỉ có Nô-ê, gia đình ông tin vào sự cảnh báo khinh khiếp của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 14:20). Những người khác đã không nghe sự rao báo của Nô-ê; những người này đã chế giễu việc đóng tàu. Chúng ta có một ngày đoán xét thậm chí còn kinh khiếp hơn sẽ giáng trên chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có những người nhạo báng những lời hứa về sự đến của Chúa, như người ta đã từng làm trong thời Nô-ê (2 Phi-e-rơ 3:4).

Tuy vậy, khi ngày đó đến và cửa đóng lại, đúng như Đức Chúa Trời đã phán, “Ta không biết các ngươi” đối với những cô dâu không chuẩn bị dầu (Ma-thi-ơ 25:10-12), sẽ không có nhiều cơ hội nữa. Thậm chí người khổng lồ Nê-phi-lim và những người được liệt vào loại đó cũng không thể mở cửa tàu được. Chúng ta phải trở lại một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời khi chúng ta vẫn còn có cơ hội!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng khởi đầu, hiện tại và cuối cùng của sự cứu rỗi, xin hãy cứu chúng con khỏi thế giới nguy hiểm này!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 37-40

Bình Luận:

You may also like